తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   సముచ్చయం 3


96 [తొంభై ఆరు]

సముచ్చయం 3

-

96 [quatre-vingt-seize]

Conjonctions 3

96 [తొంభై ఆరు]

సముచ్చయం 3

-

96 [quatre-vingt-seize]

Conjonctions 3

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
అలారం మోగిన వెంటనే నేను లేస్తాను Je m- l--- d-- q-- l- r----- s----.
నేను చదువుకోవాలని అనుకోగానే నేను అలిసిపోతాను Je m- f------ d-- q-- j- d--- é------.
నేను 60 కి రాగానే నేను పని చేయడం మానేస్తాను J’--------- l- t------ d-- q-- j------ 60 a--.
   
మీరు ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు? Qu--- a-------------- ?
నాకు తీరిక దొరకంగానే De- q-- j------ l- t----.
ఆయనకి కొంత సమయం దొరకంగానే ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు Il a------ d-- q---- a l- t----.
   
మీరు ఎంత సేపు పని చేస్తారు? Co----- d- t---- t---------------- ?
నేను పని చేయగలిగినంతవరకూ నేను పని చేస్తాను Je t----------- a---- l-------- q-- j- l- p---.
నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నంతవరకూ నేను పని చేస్తాను Je t----------- a---- l-------- q-- j- s---- e- b---- s----.
   
ఆయన పనిచేయడానికి బదులు మంచంలో పడుకుంటారు Il r---- a- l-- a- l--- d- t---------.
ఆమె వంటచేయడానికి బదులు సమాచారపత్రం చదుతుంది El-- l-- l- j------ a- l--- d- f---- l- c------.
ఆయన ఇంటికి వెళ్ళడానికి బదులు బార్ వద్ద ఉన్నారు Il e-- a---- a- b------ a- l--- d------ à l- m-----.
   
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు Au---- q-- j- l- s----- i- h----- i--.
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన భార్య జబ్బుతో ఉన్నది. Au---- q-- j- l- s----- s- f---- e-- m-----.
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన నిరుద్యోగి. Au---- q-- j- l- s----- i- e-- a- c------.
   
నేను సమయానికి మించి పడుకున్నాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని Si j- n- m------ p-- e------- j------- é-- à l------.
నేను బస్ ఎక్కలేకపోయాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని Si j- n------ p-- m----- l- b--- j------- é-- à l------.
నాకు దోవ కనిపించలేదు / నేను తప్పిపోయాను; లేకపోతే సమయానికి ఉండేవాడిని Si j- n- m------ p-- p----- j------- é-- à l------.