తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   సముచ్చయం 4


97 [తొంభై ఏడు]

సముచ్చయం 4

-

+ 97 [quatre-vingt-dix-sept]

+ Conjonctions 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
టీ.వీ. మోగుతున్నపటికీ ఆయన పడుకుండిపోయారు Il s---- e------ q------ l- t--------- a-- é-- a------. +
ఆలస్యం అయిపోనప్పటికీ ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు Il e-- e----- r---- q-------- é---- d--- t---. +
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నప్పటికీ ఆయన రాలేదు Il n---- p-- v--- q------ n--- n--- s----- d---- r----------. +
   
టీ.వీ. మోగుతూనే ఉంది. అయినా ఆయన పడుకుండిపోయారు La t--------- é---- a------. M----- t---- i- s---- e------. +
ఆలస్యం అయిపోయింది. అయినా ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు Il é---- d--- t---. M----- t---- i- e-- e----- r----. +
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నము. అయినా ఆయన రాలేదు No-- n--- é----- d---- r----------. M----- t---- i- n---- p-- v---. +
   
ఆయన వద్ద లైసెన్స్ లేకపోయినా కారు నడుపుతారు. Qu------- n---- p-- d- p----- d- c-------- i- v- e- v------. +
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నా ఆయన చాలా వేగంగా బండిని నడుపుతారు. Qu----- l- r---- s--- v--------- i- r---- v---. +
ఆయన మందు తాగి ఉన్నా కూడా సైకిల్ ని తోక్కుతారు. Qu------- s--- i---- i- f--- d- l- b---------. +
   
ఆయన వద్ద లైసెన్సు లేనప్పటికీ, ఆయన కార్ నడుపుతున్నారు Il n-- p-- d- p----- d- c-------. M----- t---- i- v- e- v------. +
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నప్పటికీ, ఆయన వేగంగా బండీ నడుపుతున్నారు La r---- e-- v--------. M----- t---- i- r---- v---. +
ఆయన తాగి ఉన్నప్పటికీ, ఆయన బైక్ నడుపుతున్నారు Il e-- i---. M----- t--- i- f--- d- l- b---------. +
   
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళినప్పటికీ, ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు El-- n- t----- a---- e----- q---------- a-- f--- d-- é-----. +
ఆమె నొప్పితో ఉన్నప్పటికీ, ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు El-- n- v- p-- c--- l- m------ q---------- s------. +
ఆమె వద్ద డబ్బు లేనప్పటికీ, ఆమె కారు కొన్నది El-- a----- u-- v------ q---------- n---- p-- d-------. +
   
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళింది. అయినప్పటికీ ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు El-- a f--- d-- é-----. M----- t---- e--- n-- p-- t----- d-------. +
ఆమె నొప్పితో ఉంది. అయినప్పటికీ ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు El-- s------. M----- t---- e--- n- v- p-- c--- l- m------. +
ఆమె వద్ద డబ్బు లేదు. అయినప్పటికీ ఆమె కారు కొన్నది El-- n-- p-- d-------. M----- t---- e--- a----- u-- v------. +