తెలుగు » హెబ్రూ   ట్రైన్ లో


34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

‫34 [שלושים וארבע]‬
34 [shloshim w'arba]

‫ברכבת‬
barakevet

34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

‫34 [שלושים וארבע]‬
34 [shloshim w'arba]

‫ברכבת‬
barakevet

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుעברית
ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? ‫ה-- ז- ה---- ל-----?‬
h---- z-/z- h-------- l-------?
ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? ‫ב---- ש-- י---- ה----?‬
b----- s----- y------ h--------?
ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? ‫ב---- ש-- מ---- ה---- ל-----?‬
b----- s----- m------ h-------- l-------?
   
క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? ‫ס----- א--- ל----?‬
s------ e----- l------?
ఇది నా సీట్ అనుకుంటా ‫ס----- ז- ה---- ש--.‬
s------ z-- h------ s----.
మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా ‫ס----- א- / ה י--- / ת ב---- ש--.‬
s------ a---/a- y-----/y------- b------ s----.
   
స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? ‫ה--- נ--- ק--- ה----?‬
h------ n----- q---- h--------?
స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది ‫ק--- ה---- נ--- ב--- ה----.‬
q---- h-------- n----- b------ h--------.
అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర ‫ה--- נ--- ק--- ה-----? ב----- ה----.‬
h------ n----- q---- h---------? b------- h--------.
   
నేను కింద పడుకోవచ్చా? ‫א--- ל---- ל---?‬
u---- l----- l------?
నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? ‫א--- ל---- ב----?‬
u---- l----- b-------?
నేను పైన పడుకోవచ్చా? ‫א--- ל---- ל----?‬
u---- l----- l-------?
   
మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? ‫מ-- נ--- ל----?‬
m---- n---- l-----?
బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? ‫כ-- ז-- א---- ה----- ל-----?‬
k---- z--- o------ h-------- l-------?
ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? ‫ה-- ה---- מ----?‬
h---- h-------- m--------?
   
మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? ‫י- ל- מ--- ל----?‬
y--- l----/l--- m------ l----?
ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? ‫א--- ל---- כ-- מ--- ל---- ו-----?‬
e----- l----- k--- m------ l------ w--------?
నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? ‫ת--- / י ל---- א--- ב--- ש--?‬
t-----/t----- l------ o-- b------- s----?