తెలుగు » హెబ్రూ   ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1


85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

‫85 [שמונים וחמש]‬
85 [shmonim w'xamesh]

‫שאלות – עבר 1‬
she'elot – avar 1

85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

‫85 [שמונים וחמש]‬
85 [shmonim w'xamesh]

‫שאלות – עבר 1‬
she'elot – avar 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుעברית
మీరు ఎంత తాగారు? ‫כ-- ש---?‬
k---- s------/s-----?
మీరు ఎంత పని చేయగలిగారు? ‫כ-- ע---?‬
k---- a------/a-----?
మీరు ఎంత వ్రాయగలిగారు? ‫כ-- כ---?‬
k---- k------/k-----?
   
మీరు ఎలా పడుకున్నారు? ‫א-- י---?‬
e--- y-------/y------?
మీరు పరీక్ష ఎలా ప్యాస్ అయ్యారు? ‫א-- ה---- ב-----?‬
e--- h--------/h------- b-------?
మీరు దోవ ఎలా కనుక్కోగలిగారు? ‫א-- מ--- א- ה---?‬
e--- m-------/m------ e- h-------?
   
మీరు ఎవరితో మాట్లాడారు? ‫ע- מ- ש----?‬
i- m- s-------/s------?
మీరు ఎవరితో కలిసారు? ‫ע- מ- ק--- פ----?‬
i- m- q------/q----- p------?
మీరు ఎవరితో కలిసి జన్మదినాన్ని జరుపుకున్నారు? ‫ע- מ- ח--- י-- ה----?‬
i- m- x------/x----- y-- h------?
   
మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? ‫ה--- ה---?‬
h------ h----/h---?
మీరు ఎక్కడ ఉండే వారు? ‫ה--- ה------?‬
h------ h---------/h--------?
మీరు ఎక్కడ పనిచేసే వారు? ‫ה--- ע---?‬
h------ a------/a-----?
   
మీరు ఏమి సూచిస్తారు? ‫ע- מ- ה----?‬
a- m-- h--------/h-------?
మీరు ఏమి తిన్నారు? ‫מ- א---?‬
m-- a------/a-----?
మీరు ఏమి అనుభవించారు? ‫מ- ח----?‬
m-- x-----/x----?
   
మీరు ఎంత వేగంగా బండీని నదిపారు? ‫ב---- מ----- נ---?‬
b------ m------ n------/n-----?
మీరు ఎంత సేపు ఎగరగలిగారు? ‫כ-- ז-- ט--?‬
k---- z--- t----/t---?
మీరు ఎంత పైకి ఎగరగలిగారు? ‫כ-- ג--- ק---?‬
k---- g----- q-------/q------?