తెలుగు » క్రొయేషియన్   క్రియావిశేషణం


100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [sto]

Prilozi

100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [sto]

Prilozi

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుhrvatski
ఇంతకుముందు - ఇప్పటి వరకూ లేదు ve- j----- – j-- n----a
మీరు ఇంతకు మునుపే బర్లీన్ వచ్చారా? Je--- l- v-- j----- b--- u B------?
లేదు, ఇప్పటివరకూ రాలేదు. Ne- j-- n-----.
   
ఎవరో ఒకరు-ఎవరూ కాదు ne--- – n---o
మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా తెలుసా? Po------- l- n----- o----?
లేదు, నాకు ఇక్కడ ఎవరూ తెలియరు . Ne- n- p------- n----- o----.
   
ఇంకొంత సేపు-మరీ ఎక్కువ సేపు కాదు jo- – n- v--e
మీరు ఇక్కడ ఇంకొంత సేపు ఉంటారా? Os------ l- j-- d--- o----?
లేదు, నేను ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండను. Ne- n- o------ v--- d--- o----.
   
మరేదైనా - ఇంక ఏమీ లేదు jo- n---- – n---- v--e
మీరు ఇంకేమైనా తాగదలిచారా? Že---- l- j-- n---- p-----?
వద్దు, నాకు ఇంకేమీ వద్దు Ne- n- ž---- v--- n----.
   
ఇంతకు మునుపే-ఇంకా ఎమీ లేదు ve- n---- – j-- n---a
మీరు ఇంతకు మునుపే ఏమైనా తిన్నారా? Je--- l- v-- n---- j---?
లేదు, నేను ఇంకా ఎమీ తినలేదు. Ne- j-- n---- n---- j-- / j---.
   
మరొకరు-ఎవరూ కాదు jo- n---- – v--- n---o
ఇంకెవరికైనా కాఫీ కావాలా? Že-- l- j-- n---- k---?
వద్దు, ఎవ్వరికీ వద్దు Ne- n---- v---.