తెలుగు » క్రొయేషియన్   పనులు


13 [పదమూడు]

పనులు

-

13 [trinaest]

Zanimanja

13 [పదమూడు]

పనులు

-

13 [trinaest]

Zanimanja

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుhrvatski
మార్థా ఏం పని చేస్తుంది? Št- r--- M----?
ఆమె ఒక ఆఫీసులో పని చేస్తుంది Ma--- r--- u u----.
ఆమె కంప్యూటర్ పని చేస్తుంది On- r--- n- r-------.
   
మార్థా ఎక్కడ ఉంది? Gd-- j- M----?
సినిమా థియేటర్ వద్ద U k---.
ఆమె ఒక సినిమా చూస్తోంది On- g---- f---.
   
పీటర్ ఏం పని చేస్తాడు? Št- r--- P----?
అతను యూనివర్సిటీ లో చదువుతున్నాడు On s------ n- s----------.
అతను భాషలని చదువుతున్నాడు On s------ j-----.
   
పీటర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? Gd-- j- P----?
కఫే లో U k-----.
అతను కాఫీ తాగుతున్నాడు On p--- k---.
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టం? Ku-- r--- i--?
గాన కచేరీలో Na k------.
వాళ్ళకి సంగీతం వినడమంటే ఇష్టం On- r--- s------ g-----.
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టముండదు? Ku-- o-- n- i-- r---?
డిస్కో కి U d----.
వాళ్ళకి నాట్యమాడటం ఇష్టం లేదు On- n- p---- r---.