తెలుగు » క్రొయేషియన్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

+ 6 [šest]

+ Čitati i pisati

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [šest]

Čitati i pisati

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుhrvatski
నేను చదువుతాను Ja č----. +
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను Ja č---- j---- s----. +
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను Ja č---- j---- r----. +
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను Ja č---- j---- r-------. +
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను Ja č---- j---- p----. +
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను Ja č---- j---- k-----. +
   
నేను చదువుతాను Ja č----. +
నువ్వు చదువు Ti č----. +
అతను చదువుతాడు On č---. +
   
నేను వ్రాస్తాను Ja p----. +
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను Ja p---- j---- s----. +
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను Ja p---- j---- r----. +
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను Ja p---- j---- r-------. +
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను Ja p---- j---- p----. +
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను Ja p---- j---- k-----. +
   
నేను వ్రాస్తాను Ja p----. +
నువ్వు వ్రాయి Ti p----. +
అతను వ్రాస్తాడు On p---. +