తెలుగు » క్రొయేషియన్   సమయం


8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [osam]

Vrijeme

8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [osam]

Vrijeme

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుhrvatski
మన్నించండి! Op-------!
సమయం ఎంత అయ్యింది? Ko---- j- s---- m---- V--?
ధన్యవాదం Hv--- V-- p---!
   
ఒంటిగంట అయ్యింది Je--- j- s--.
రెండు [గంటలు] అయ్యింది Dv- s- s---.
మూడు [గంటలు] అయ్యింది Tr- s- s---.
   
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది Če---- s- s---.
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది Pe- j- s---.
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది Še-- j- s---.
   
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది Se--- j- s---.
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది Os-- j- s---.
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది De--- j- s---.
   
పది [గంటలు] అయ్యింది De--- j- s---.
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది Je------- j- s---.
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది Dv------ j- s---.
   
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి Je--- m----- i-- š------- s------.
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి Je--- s-- i-- š------- m-----.
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి Je--- d-- i-- d------- i č----- s---.