తెలుగు » క్రొయేషియన్   భూత కాలం 4


84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

84 [osamdeset i četiri]

Prošlost 4

84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

84 [osamdeset i četiri]

Prošlost 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుhrvatski
చడవడం či---i
నేను చదివాను Či--- / č----- s--.
నేను నవల మొత్తం చదివాను Pr------ s-- c----- r----.
   
అర్థం చేసుకొనుట ra------i
నేను అర్థం చేసుకున్నాను Ra----- / r-------- s--.
నేను మొత్తం పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను Ra----- / r-------- s-- c----- t----.
   
సమాధానం చెప్పుట od-------i
నేను చెప్పాను Od------- / o--------- s--.
నేను అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాను Od------- / o--------- s-- n- s-- p------.
   
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Zn-- t- – t- s-- z--- / z----.
నేను అది వ్రాస్తాను-నేను అది వ్రాసాను Pi--- t- – t- s-- p---- / p-----.
నేను దాన్ని విన్నాను-నేను దాన్ని విన్నాను Ču--- t- – t- s-- č-- / č---.
   
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Uz---- t- – t- s-- u--- / u----.
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Do----- t- – t- s-- d---- / d-------.
నేను దాన్ని కొంటాను-నేను దాన్ని కొన్నాను Ku----- t- – t- s-- k---- / k-----.
   
నేను దాన్ని ఆశిస్తున్నాను-నేను దాన్ని ఆశించాను Oč------ t- – t- s-- o------- / o--------.
నేను దాన్ని వివరిస్తాను-నేను దాన్ని వివరించాను Ob--------- t- – t- s-- o------- / o--------.
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Po------ t- – t- s-- p------- / p--------.