తెలుగు » క్రొయేషియన్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1


91 [తొంభై ఒకటి]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1

-

91 [devedeset i jedan]

Zavisne rečenice sa da 1

91 [తొంభై ఒకటి]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1

-

91 [devedeset i jedan]

Zavisne rečenice sa da 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుhrvatski
బహుశా రేపు వాతావరణం బాగుపడుతుంది Vr----- ć- s---- m---- b--- b----.
అది మీకు ఎలా తెలుసు? Od---- t- z----?
అది బాగుపడుతుండని ఆశిస్తున్నాను Na--- s- d- ć- b--- b----.
   
ఆయన తప్పకుండా వస్తారు On d----- s----- s------.
ఇది ఖచ్చితమా? Je l- t- s------?
ఆయన వస్తారని నాకు తెలుసు Zn-- d- o- d-----.
   
ఆయన తప్పకుండా కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు On ć- s------ n------.
నిజంగా? St-----?
ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను Vj------ d- ć- o- n------.
   
వైన్ తప్పకుండా పాతది Vi-- j- s------ s----.
మీకు ఇది ఖచ్చితంగా తెలుసా? Zn--- l- t- s------?
ఇది పాతదని నేను అనుకుంటున్నాను Pr------------ d- j- s----.
   
మన యజమాని అందంగా అనిపిస్తారు Na- š-- d---- i------.
మీకు అలా అనిపిస్తుందా? Sm------ l-?
నాకు ఆయన చాలా అందంగా కనిపిస్తారు Sm----- d- o- č-- v--- d---- i------.
   
యజమానికి తప్పకుండా ఒక స్నేహితురాలు ఉంది Še- s------ i-- d-------.
మీరు నిజంగా అలా అనుకుంటున్నారా? Vj------- l- s------?
ఆయనకి ఒక స్నేహితురాలు ఉండడం సంభావ్యమే Sa---- j- m----- d- o- i-- d-------.