తెలుగు » క్రొయేషియన్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2


92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [devedeset i dva]

Zavisne rečenice sa da 2

92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [devedeset i dva]

Zavisne rečenice sa da 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుhrvatski
మీరు గురుకపెడతారని నాకు కోపంగా ఉంది Lj--- m- š-- h----.
మీరు చాలా ఎక్కువ బీర్ తాగుతారని నాకు కోపంగా ఉంది Lj--- m- š-- p---- t--- p--- p---.
చాలా ఆలస్యంగా వస్తారని నాకు కోపంగా ఉంది Lj--- m- š-- d------ t--- k----.
   
ఆయనకి ఒక డాక్టర్ అవసరం ఉందని నాకు అనిపిస్తోంది Vj------ d- o- t---- l--------.
ఆయన ఒంట్లో బాలేదని నాకు అనిపిస్తోంది Vj------ d- j- o- b-------.
ఆయన నిద్రపోతున్నారని నాకు అనిపిస్తోంది Vj------ d- o- s--- s----.
   
ఆయన మన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను Na---- s- d- ć- o- o------ n--- k-----.
ఆయన వద్ద చాలా డబ్బు ఉంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను Na---- s- d- o- i-- p--- n-----.
ఆయన కొట్లాదిపతి అని నేను ఆశిస్తున్నాను Na---- s- d- j- o- m--------.
   
మీ భార్యకి ప్రమాదం జరిగిందని నేను విన్నాను Ču- / č--- s-- d- j- t---- ž--- i---- n------.
ఆమె ఆసుపత్రిలో ఉందని నేను విన్నాను Ču- / č--- s-- d- o-- l--- u b------.
మీ కారు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యిందని నేను విన్నాను Ču- / č--- s-- d- j- t--- a--- t------ p-------.
   
మీరు వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Ra---- m- d- s-- d----.
మీకు ఆసక్తి కలిగినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Ra---- m- d- s-- z-------------.
మీరు ఇల్లు కొనాలనుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Ra---- m- d- ž----- k----- k---.
   
చివరి బస్ ఇప్పటికే వెళ్ళిపోయినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Bo--- s- d- j- z----- a------ v-- o-----.
మనం ఒక టాక్సీ తీసుకోవాల్సివస్తున్నందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Bo--- s- d- m----- u---- t----.
నా వద్ద ఇంక డబ్బు లేనందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Bo--- s- d- n---- n----- k-- s---.