తెలుగు » హంగేరియన్   ట్రైన్ లో


34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [harmincnégy]

A vonatban

34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [harmincnégy]

A vonatban

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుmagyar
ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? Ez a v---- m--- B-------?
ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Mi--- i---- a v----?
ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Mi--- é------ m-- a v---- B-------?
   
క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? Bo------- e-------- ö- m------?
ఇది నా సీట్ అనుకుంటా Az- h------ e- a- é- h-----.
మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా Az- h------ ö- a- é- h------- ü-.
   
స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? Ho- v-- a h--------?
స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది A v---- v---- v-- a h--------.
అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర Ho- v-- a- é----------? – A- e-----.
   
నేను కింద పడుకోవచ్చా? Al------- l---?
నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? Al------- k------?
నేను పైన పడుకోవచ్చా? Al------- f---?
   
మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? Mi--- é---- a h------?
బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? Me---- i---- t--- a- ú- B-------?
ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? Ké--- a v----?
   
మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? Va- v----- o------------?
ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? Le--- i-- v----- e---- é- i-------- k----?
నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? Fe-------- k---- h-- ó-----?