తెలుగు » హంగేరియన్   ఇష్టపడటం


70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

-

70 [hetven]

valamit akarni, kedvelni, szeretni

70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

-

70 [hetven]

valamit akarni, kedvelni, szeretni

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుmagyar
మీకు పొగత్రాగడం ఇష్టమేనా? Sz------ d--------- / r---------?
మీకు డ్యాంస్ చేయడం ఇష్టమేనా? Sz------ t-------?
మీకు వాకింగ్ కి వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? Sz------ s------?
   
నాకు పొగత్రాగడం ఇష్టమే Sz------- d--------- / r---------.
మీకు ఒక సిగరెట్ కావాలా? Sz------- e-- c---------?
ఆయనకి బత్తీ కావాలి Ő t---- s-------.
   
నాకు ఎదో తాగాలని ఉంది Sz------- i--- v------.
నాకు ఎదో తినాలని ఉంది Sz------- e--- v------.
నాకు కొంచం విశ్రమించాలని ఉంది Sz------- k----- k-------- m----.
   
నాకు మిమ్మల్ని ఎదో అడగాలని ఉంది Sz------- k------- ö---- v------.
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో అడగాలని ఉంది Sz------- ö-- m------- v-------.
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో ఆహ్వానించాలని ఉంది Sz------- ö-- m------- v-------.
   
మీకు ఏమి కావాలి? Mi- s-------- k----?
మీకు కాఫీ కావాలా? Sz------ e-- k----?
లేదా టీ తాగటానికి ఇష్టపడతారా? Va-- i----- e-- t--- s-------?
   
మేము ఇంటికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము Ha-- s--------- m----.
మీకు టాక్సీ కావాలా? Sz--------- e-- t----?
వాళ్ళు ఒక కాల్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు Te--------- s----------.