తెలుగు » ఇండొనేషియన్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [enam]

Membaca dan Menulis

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [enam]

Membaca dan Menulis

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుbahasa Indonesia
నేను చదువుతాను Sa-- m------.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను Sa-- m------ s----- h----.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను Sa-- m------ s----- k---.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను Sa-- m------ s----- k------.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను Sa-- m------ s------- s----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను Sa-- m------ s----- b---.
   
నేను చదువుతాను Sa-- m------.
నువ్వు చదువు Ka-- m------.
అతను చదువుతాడు Di- m------.
   
నేను వ్రాస్తాను Sa-- m------.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను Sa-- m------ s----- h----.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను Sa-- m------ s----- k---.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను Sa-- m------ s----- k------.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను Sa-- m------ s------- s----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను Sa-- m------ s----- b---.
   
నేను వ్రాస్తాను Sa-- m------.
నువ్వు వ్రాయి Ka-- m------.
అతను వ్రాస్తాడు Di- m------.