తెలుగు » ఇండొనేషియన్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2


92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [sembilan puluh dua]

Anak kalimat dengan dass 2

92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [sembilan puluh dua]

Anak kalimat dengan dass 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుbahasa Indonesia
మీరు గురుకపెడతారని నాకు కోపంగా ఉంది Sa-- j------ k----- k--- m---------.
మీరు చాలా ఎక్కువ బీర్ తాగుతారని నాకు కోపంగా ఉంది Sa-- j------ k----- k--- m---- b----- b----- b-r
చాలా ఆలస్యంగా వస్తారని నాకు కోపంగా ఉంది Sa-- j------ k----- k--- d----- b----- t--------.
   
ఆయనకి ఒక డాక్టర్ అవసరం ఉందని నాకు అనిపిస్తోంది Sa-- r--- d-- m---------- d-----.
ఆయన ఒంట్లో బాలేదని నాకు అనిపిస్తోంది Sa-- r--- d-- s----.
ఆయన నిద్రపోతున్నారని నాకు అనిపిస్తోంది Sa-- r--- s------- d-- s----- t----.
   
ఆయన మన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను Ka-- b------- b---- d-- m------- a--- p-------- k---.
ఆయన వద్ద చాలా డబ్బు ఉంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను Ka-- b------- b---- d-- m------- b----- u---.
ఆయన కొట్లాదిపతి అని నేను ఆశిస్తున్నాను Ka-- b------- b---- d-- i-- m-------.
   
మీ భార్యకి ప్రమాదం జరిగిందని నేను విన్నాను Sa-- t---- m-------- b---- i------ m-------- k---------.
ఆమె ఆసుపత్రిలో ఉందని నేను విన్నాను Sa-- t---- m-------- b---- d-- b----- d- r---- s----.
మీ కారు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యిందని నేను విన్నాను Sa-- t---- m-------- b---- m------- b---------- r----.
   
మీరు వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Sa-- s----- k----- A--- d-----.
మీకు ఆసక్తి కలిగినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Sa-- s----- k----- A--- t-------.
మీరు ఇల్లు కొనాలనుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Sa-- s----- k---- A--- m-- m------ r----.
   
చివరి బస్ ఇప్పటికే వెళ్ళిపోయినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Sa-- k------- j--- b-- y--- t------- s---- p----.
మనం ఒక టాక్సీ తీసుకోవాల్సివస్తున్నందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Sa-- k------- j--- k--- h---- n--- t----.
నా వద్ద ఇంక డబ్బు లేనందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Sa-- k------- j--- s--- t---- m------ u---.