తెలుగు » ఇటాలియన్   ట్రైన్ లో


34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [trentaquattro]

Sul treno

34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [trentaquattro]

Sul treno

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుitaliano
ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? È q----- i- t---- p-- B------?
ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Qu---- p---- i- t----?
ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Qu---- a----- i- t---- a B------?
   
క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? Sc---- m- f- p------?
ఇది నా సీట్ అనుకుంటా Cr--- c-- q----- s-- i- m-- p----.
మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా Cr--- c-- L-- s-- s----- a- m-- p----.
   
స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? Do--- i- v----- l----?
స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది Il v----- l---- è i- c--- a- t----.
అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర E d---- i- v----- r---------? – I- c--- a- t----.
   
నేను కింద పడుకోవచ్చా? Po--- d------ s----?
నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? Po--- d------ a- c-----?
నేను పైన పడుకోవచ్చా? Po--- d------ s----?
   
మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? Qu---- a--------- a--- f--------?
బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? Qu---- d--- i- v------ f--- a B------?
ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? È i- r------ i- t----?
   
మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? Ha q------- d- l------?
ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? Si p-- a---- q------- d- m------- e d- b---?
నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? Mi p------- s-------- a--- s----?