తెలుగు » జపనీస్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [六]
6 [Roku]

読み書き
yomikaki

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [六]
6 [Roku]

読み書き
yomikaki

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు日本語
నేను చదువుతాను 私は-----
w------ w- y-------.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను 私は--------
w------ w- m--- o y-------.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను 私は--------
w------ w- t---- o y-------.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను 私は-------
w------ w- b-- o y-------.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను 私は--------
w------ w- t----- o y-------.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను 私は-------
w------ w- h-- o y-------.
   
నేను చదువుతాను 私は-----
w------ w- y-------.
నువ్వు చదువు あな-------
a---- w- y-------.
అతను చదువుతాడు 彼は-----
k--- w- y-------.
   
నేను వ్రాస్తాను 私は-----
w------ w- k-------.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను 私は--------
w------ w- m--- o k-------.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను 私は--------
w------ w- t---- o k-------.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను 私は-------
w------ w- b-- o k-------.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను 私は--------
w------ w- t----- o k-------.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను 私は-------
w------ w- h-- o k-------.
   
నేను వ్రాస్తాను 私は-----
w------ w- k-------.
నువ్వు వ్రాయి あな-------
a---- w- k-------.
అతను వ్రాస్తాడు 彼は-----
k--- w- k-------.