తెలుగు » జపనీస్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

+ 6 [六]6 [Roku]

+ 読み書きyomikaki

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [六]
6 [Roku]

読み書き
yomikaki

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు日本語
నేను చదువుతాను 私は 読--- 。
w------ w- y-------.
+
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను 私は 文-- 読--- 。
w------ w- m--- o y-------.
+
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను 私は 単-- 読--- 。
w------ w- t---- o y-------.
+
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను 私は 文- 読--- 。
w------ w- b-- o y-------.
+
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను 私は 手-- 読--- 。
w------ w- t----- o y-------.
+
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను 私は 本- 読--- 。
w------ w- h-- o y-------.
+
   
నేను చదువుతాను 私は 読--- 。
w------ w- y-------.
+
నువ్వు చదువు あな-- 読--- 。
a---- w- y-------.
+
అతను చదువుతాడు 彼は 読--- 。
k--- w- y-------.
+
   
నేను వ్రాస్తాను 私は 書--- 。
w------ w- k-------.
+
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను 私は 文-- 書--- 。
w------ w- m--- o k-------.
+
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను 私は 単-- 書--- 。
w------ w- t---- o k-------.
+
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను 私は 文- 書--- 。
w------ w- b-- o k-------.
+
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను 私は 手-- 書--- 。
w------ w- t----- o k-------.
+
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను 私は 本- 書--- 。
w------ w- h-- o k-------.
+
   
నేను వ్రాస్తాను 私は 書--- 。
w------ w- k-------.
+
నువ్వు వ్రాయి あな-- 書--- 。
a---- w- k-------.
+
అతను వ్రాస్తాడు 彼は 書--- 。
k--- w- k-------.
+