తెలుగు » జపనీస్   విశేషణాలు 1


78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [七十八]
78 [Nanajūhachi]

形容詞 1
keiyōshi 1

78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [七十八]
78 [Nanajūhachi]

形容詞 1
keiyōshi 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు日本語
ఒక ముసలి ఆవిడ 年取--(年---) 女-
t--------- (t--------) j---i
లావుగాఉన్న ఒక ఆవిడ 太っ- 女-
f------ j---i
ఉత్సుకత కలిగిన ఒక ఆవిడ 好奇---- 女-
k------- ō----- j---i
   
ఒక కొత్త కారు 新し- 自--
a------- j-----a
వేగంగా వెళ్ళే ఒక కారు 速い 自--
h---- j-----a
సౌకర్యంగా ఉన్న ఒక కారు 快適- 自--
k-------- j-----a
   
ఒక నీలం రంగు దుస్తులు 青い ド--
a-- d----u
ఒక ఎరుపు రంగు దుస్తులు 赤い ド--
a--- d----u
ఒక ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులు 緑の ド--
m----- n- d----u
   
ఒక నల్ల సంచి 黒い 鞄
k---- k---n
గోధుమరంగు గల ఒక సంచి 茶色- 鞄
c----- n- k---n
ఒక తెల్ల సంచి 白い 鞄
s----- k---n
   
మంచి మనుషులు 親切- 人-
s---------- h------o
వినయంగల మనుషులు 礼儀--- 人-
r---- t------ h------o
మనోహరమైన మనుషులు 面白- 人-
o-------- h------o
   
ముద్దొచ్చే పిల్లలు 愛ら-- 子--
a------ k---------i
చిలిపికొయ్య పిల్లలు 生意-- 子--
n-------- k---------i
సద్బుద్ధిగల పిల్లలు 行儀--- 子--
g---- n- y-- k---------i