తెలుగు » జపనీస్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2


92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [九十二]
92 [Kyūjūni]

副文2
fukubun 2

92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [九十二]
92 [Kyūjūni]

副文2
fukubun 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు日本語
మీరు గురుకపెడతారని నాకు కోపంగా ఉంది あな-----------
a---- n- i---- g- a---- n- k---.
మీరు చాలా ఎక్కువ బీర్ తాగుతారని నాకు కోపంగా ఉంది あな-----------------------
a---- g- s------- t------ b--- o n------- h----------.
చాలా ఆలస్యంగా వస్తారని నాకు కోపంగా ఉంది あな--------------
a---- g- o---- n- k--- n--- h----------.
   
ఆయనకి ఒక డాక్టర్ అవసరం ఉందని నాకు అనిపిస్తోంది 彼に-------------
k--- n- w- i--- g- h-------- t- o-------.
ఆయన ఒంట్లో బాలేదని నాకు అనిపిస్తోంది 彼は---------
k--- w- b------ t- o-------.
ఆయన నిద్రపోతున్నారని నాకు అనిపిస్తోంది 彼は-----------
k--- w- i-- n--- i-- t- o-------.
   
ఆయన మన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను 彼が----------------------
k--- g- w----------- n- m----- t- k----- s---- k----- k--- o n------ i----.
ఆయన వద్ద చాలా డబ్బు ఉంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను 彼が-----------------
k--- g- o k------------- k--- o n------ i----.
ఆయన కొట్లాదిపతి అని నేను ఆశిస్తున్నాను 彼が-----------------
k--- g- h----------------- k--- o n------ i----.
   
మీ భార్యకి ప్రమాదం జరిగిందని నేను విన్నాను あな--------------------
a---- n- o----- g- j--- n- a------ k----------.
ఆమె ఆసుపత్రిలో ఉందని నేను విన్నాను 彼女--------------
k----- w- b---------- t-- k----------.
మీ కారు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యిందని నేను విన్నాను あな------------------
a---- n- k----- w- k----- n- k----- t---- k----------.
   
మీరు వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది あな-------------
a---- g- k--------- u---------.
మీకు ఆసక్తి కలిగినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది あな-----------------
a---- g- k---- o m---- k----- u---------.
మీరు ఇల్లు కొనాలనుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది あな-----------------
a---- g- i- o k---- y---------- u---------.
   
చివరి బస్ ఇప్పటికే వెళ్ళిపోయినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను 最終-----------------
s----- b--- g- o------- s------- k--- s-------.
మనం ఒక టాక్సీ తీసుకోవాల్సివస్తున్నందుకు నేను చింతిస్తున్నాను タク--------------------
t------ o y--------- w- i----- k--- s-------.
నా వద్ద ఇంక డబ్బు లేనందుకు నేను చింతిస్తున్నాను お金----------------
o---- n- m---- a---- g- n-- k--- s-------.