తెలుగు » కన్నడ   వ్యక్తులు


1 [ఒకటి]

వ్యక్తులు

-

೧ [ಒಂದು]
1 [Ondu]

ಜನಗಳು / ಜನರು
janagaḷu/janaru

1 [ఒకటి]

వ్యక్తులు

-

೧ [ಒಂದು]
1 [Ondu]

ಜನಗಳು / ಜನರು
janagaḷu/janaru

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుಕನ್ನಡ
నేను ನಾ--
n--u
నేను మరియు నువ్వు ನಾ-- ಮ---- ನ---
n--- m---- n--u
మన ఇద్దరం ನಾ-------
n-------u
   
అతను ಅವ--
a---u
అతను మరియు ఆమె ಅವ-- ಮ---- ಅ---
a---- m---- a---u
వారిద్దరూ ಅವ-------
a--------u
   
పురుషుడు ಗಂ-
g---a
స్త్రీ ಹೆ----
h-----i
పిల్లవాడు ಮಗ-
m--u
   
కుటుంబం ಒಂ-- ಕ-----
o--- k-----a
నా కుటుంబం ನನ-- ಕ-----
n---- k-----a
నా కుటుంబం ఇక్కడ ఉంది ನನ-- ಕ----- ಇ---- ಇ--.
n---- k------ i--- i--.
   
నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ನಾ-- ಇ---- ಇ------.
N--- i--- i-----.
నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు ನೀ-- ಇ---------.
N--- i--------.
అతను, ఆమె ఇక్కడ ఉన్నారు ಅವ-- ಇ---------- ಮ---- ಅ--- ಇ----------.
A---- i-------- m---- a---- i--------.
   
మేము ఇక్కడ ఉన్నాము ನಾ-- ಇ----------.
N--- i--------.
మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు ನೀ-- ಇ----------.
N--- i--------.
వాళ్లందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు ಅವ---------- ಇ----------
A------------- i-------e