తెలుగు » కొరియన్   క్రియావిశేషణం


100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [백]
100 [baeg]

부사
busa

100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [백]
100 [baeg]

부사
busa

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు한국어
ఇంతకుముందు - ఇప్పటి వరకూ లేదు 이미 – 아-
i-- – a--g
మీరు ఇంతకు మునుపే బర్లీన్ వచ్చారా? 당신- 이- 베--- 가---?
d---------- i-- b---------- g-----------?
లేదు, ఇప్పటివరకూ రాలేదు. 아니-- 아--.
a----- a------.
   
ఎవరో ఒకరు-ఎవరూ కాదు 누군- – 아--
n------ – a---o
మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా తెలుసా? 당신- 여-- 있- 누--- 아--?
d---------- y----- i------ n---------- a----?
లేదు, నాకు ఇక్కడ ఎవరూ తెలియరు . 아니-- 저- 여-- 있- 아-- 몰--.
a----- j------ y----- i------ a---- m------.
   
ఇంకొంత సేపు-మరీ ఎక్కువ సేపు కాదు 조금 더 – 더 이-
j----- d-- – d-- i---g
మీరు ఇక్కడ ఇంకొంత సేపు ఉంటారా? 여기- 조- 더 머-- 거--?
y----- j----- d-- m-------- g------?
లేదు, నేను ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండను. 아니-- 여-- 더 이- 안 머- 거--.
a----- y----- d-- i---- a- m----- g------.
   
మరేదైనా - ఇంక ఏమీ లేదు 다른 것 – 아- 것-
d----- g--- – a-- g----o
మీరు ఇంకేమైనా తాగదలిచారా? 다른 것- 마-- 싶--?
d----- g------- m----- s-------?
వద్దు, నాకు ఇంకేమీ వద్దు 아니-- 저- 아- 것- 안 마-- 싶--.
a----- j------ a-- g----- a- m----- s-------.
   
ఇంతకు మునుపే-ఇంకా ఎమీ లేదు 이미 뭐- – 아- 아- 것-
i-- m------ – a--- a-- g----o
మీరు ఇంతకు మునుపే ఏమైనా తిన్నారా? 이미 뭐- 먹---?
i-- m------ m-------------?
లేదు, నేను ఇంకా ఎమీ తినలేదు. 아니-- 아- 아- 것- 안 먹---.
a----- a--- a-- g----- a- m-------------.
   
మరొకరు-ఎవరూ కాదు 또 누- – 아--
t-- n--- – a---o
ఇంకెవరికైనా కాఫీ కావాలా? 또 누- 커-- 마-- 싶--?
t-- n--- k-------- m----- s-------?
వద్దు, ఎవ్వరికీ వద్దు 아니-- 아---.
a----- a------.