తెలుగు » కొరియన్   సమయం


8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [여덟]
8 [yeodeolb]

시간
sigan

8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [여덟]
8 [yeodeolb]

시간
sigan

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు한국어
మన్నించండి! 실례----
s------------!
సమయం ఎంత అయ్యింది? 지금 몇 시--?
j----- m----- s-----?
ధన్యవాదం 정말 고----.
j------- g------------.
   
ఒంటిగంట అయ్యింది 한 시--.
h-- s-----.
రెండు [గంటలు] అయ్యింది 두 시--.
d- s-----.
మూడు [గంటలు] అయ్యింది 세 시--.
s- s-----.
   
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది 네 시--.
n- s-----.
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది 다섯 시--.
d----- s-----.
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది 여섯 시--.
y------ s-----.
   
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది 일곱 시--.
i---- s-----.
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది 여덟 시--.
y------- s-----.
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది 아홉 시--.
a--- s-----.
   
పది [గంటలు] అయ్యింది 열 시--.
y--- s-----.
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది 열한 시--.
y------ s-----.
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది 열 두 시--.
y--- d- s-----.
   
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి 일 분- 육- 초--.
i- b------ y----- c------.
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి 한 시-- 육- 분---.
h-- s-------- y----- b-------.
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి 하루- 이-- 시----.
h------- i----- s---------.