తెలుగు » కొరియన్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2


92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [아흔둘]
92 [aheundul]

종속절: – 서 / – 기를 / – 것 / – 다고 2
jongsogjeol: – seo / – gileul / – geos / – dago 2

92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [아흔둘]
92 [aheundul]

종속절: – 서 / – 기를 / – 것 / – 다고 2
jongsogjeol: – seo / – gileul / – geos / – dago 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు한국어
మీరు గురుకపెడతారని నాకు కోపంగా ఉంది 당신- 코- 골-- 화- 나-.
d-------- k----- g------- h---- n---.
మీరు చాలా ఎక్కువ బీర్ తాగుతారని నాకు కోపంగా ఉంది 당신- 맥-- 너- 많- 마-- 화- 나-.
d-------- m--------- n---- m----- m-------- h---- n---.
చాలా ఆలస్యంగా వస్తారని నాకు కోపంగా ఉంది 당신- 너- 늦- 와- 화- 나-.
d-------- n---- n----- w---- h---- n---.
   
ఆయనకి ఒక డాక్టర్ అవసరం ఉందని నాకు అనిపిస్తోంది 그는 의-- 필-- 것 같--.
g------ u----- p-------- g--- g------.
ఆయన ఒంట్లో బాలేదని నాకు అనిపిస్తోంది 그는 아- 것 같--.
g------ a---- g--- g------.
ఆయన నిద్రపోతున్నారని నాకు అనిపిస్తోంది 그는 지- 자- 있- 것 같--.
g------ j----- j--- i------ g--- g------.
   
ఆయన మన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను 그가 우- 딸- 결---- 바--.
g---- u-- t------ g--------------- b------.
ఆయన వద్ద చాలా డబ్బు ఉంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను 그가 돈- 많-- 바--.
g---- d---- m--------- b------.
ఆయన కొట్లాదిపతి అని నేను ఆశిస్తున్నాను 그가 백------ 바--.
g---- b------------------- b------.
   
మీ భార్యకి ప్రమాదం జరిగిందని నేను విన్నాను 당신- 아-- 사-- 났-- 들---.
d--------- a----- s----- n------- d-------------.
ఆమె ఆసుపత్రిలో ఉందని నేను విన్నాను 그녀- 병-- 있-- 들---.
g-------- b----------- i------ d-------------.
మీ కారు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యిందని నేను విన్నాను 당신- 차- 완-- 망---- 들---.
d--------- c---- w-------- m---------------- d-------------.
   
మీరు వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది 당신- 와- 기--.
d-------- w---- g-------.
మీకు ఆసక్తి కలిగినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది 당신- 관-- 있-- 기--.
d-------- g-------- i-------- g-------.
మీరు ఇల్లు కొనాలనుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది 당신- 그 집- 사- 싶--- 기--.
d-------- g-- j------ s--- s----------- g-------.
   
చివరి బస్ ఇప్పటికే వెళ్ళిపోయినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను 마지- 버-- 가-- 것 같--.
m------ b------- g------- g--- g------.
మనం ఒక టాక్సీ తీసుకోవాల్సివస్తున్నందుకు నేను చింతిస్తున్నాను 우리- 택-- 잡--- 것 같--.
u------ t--------- j--------- g--- g------.
నా వద్ద ఇంక డబ్బు లేనందుకు నేను చింతిస్తున్నాను 저는 돈- 더 이- 없- 것 같--.
j------ d---- d-- i---- e------- g--- g------.