తెలుగు » లిథువానియన్   క్రియావిశేషణం


100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [šimtas]

Prieveiksmiai

100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [šimtas]

Prieveiksmiai

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
ఇంతకుముందు - ఇప్పటి వరకూ లేదు ja- (k----) – d-- n-----a
మీరు ఇంతకు మునుపే బర్లీన్ వచ్చారా? Ar j-- e---- (k----) b---- B------?
లేదు, ఇప్పటివరకూ రాలేదు. Ne- d-- n------.
   
ఎవరో ఒకరు-ఎవరూ కాదు ka- n--- – n----s
మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా తెలుసా? Ar č-- k- n--- p--------?
లేదు, నాకు ఇక్కడ ఎవరూ తెలియరు . Ne- (a-) č-- n---- n--------.
   
ఇంకొంత సేపు-మరీ ఎక్కువ సేపు కాదు da- – (j--) n- / n--e
మీరు ఇక్కడ ఇంకొంత సేపు ఉంటారా? Ar d-- i---- b----- č--?
లేదు, నేను ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండను. Ne- (a-) č-- j-- i---- n------ / b---- č-- n--------.
   
మరేదైనా - ఇంక ఏమీ లేదు da- k-- n--- – n----s
మీరు ఇంకేమైనా తాగదలిచారా? Ar n--------- d-- k- n--- i------?
వద్దు, నాకు ఇంకేమీ వద్దు Ne- (a-) d------ n---- n------ / n---- n--------.
   
ఇంతకు మునుపే-ఇంకా ఎమీ లేదు ja- k-- n--- – d-- n----s
మీరు ఇంతకు మునుపే ఏమైనా తిన్నారా? Ar (j--) j-- k- n--- v------?
లేదు, నేను ఇంకా ఎమీ తినలేదు. Ne- (a-) d-- n---- n--------.
   
మరొకరు-ఎవరూ కాదు da- k-- (n---) – d------ n----s
ఇంకెవరికైనా కాఫీ కావాలా? Ar d-- k-- n--- k----?
వద్దు, ఎవ్వరికీ వద్దు Ne- d------ n-----.