తెలుగు » లిథువానియన్   పనులు


13 [పదమూడు]

పనులు

-

+ 13 [trylika]

+ Veiklos rūšys

13 [పదమూడు]

పనులు

-

13 [trylika]

Veiklos rūšys

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
మార్థా ఏం పని చేస్తుంది? Ką v----- M----? +
ఆమె ఒక ఆఫీసులో పని చేస్తుంది Ji d---- b----. +
ఆమె కంప్యూటర్ పని చేస్తుంది Ji d---- p--- k----------. +
   
మార్థా ఎక్కడ ఉంది? Ku- (y--) M----? +
సినిమా థియేటర్ వద్ద Ki--. +
ఆమె ఒక సినిమా చూస్తోంది Ji ž---- f----. +
   
పీటర్ ఏం పని చేస్తాడు? Ką v----- P------? +
అతను యూనివర్సిటీ లో చదువుతున్నాడు Ji- s--------- u-----------. +
అతను భాషలని చదువుతున్నాడు Ji- s--------- k-----. +
   
పీటర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? Ku- (y--) P------? +
కఫే లో Ka------. +
అతను కాఫీ తాగుతున్నాడు Ji- g---- k---. +
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టం? Ku- j-- m----- e---? +
గాన కచేరీలో Į k-------. +
వాళ్ళకి సంగీతం వినడమంటే ఇష్టం Ji- m----- k-------- m------. +
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టముండదు? Ku- j-- n------- e---? +
డిస్కో కి Į d--------. +
వాళ్ళకి నాట్యమాడటం ఇష్టం లేదు Ji- n------- š----. +