తెలుగు » లిథువానియన్   ఋతువులు మరియు వాతావరణం


16 [పదహారు]

ఋతువులు మరియు వాతావరణం

-

16 [šešiolika]

Metų laikai ir oras

16 [పదహారు]

ఋతువులు మరియు వాతావరణం

-

16 [šešiolika]

Metų laikai ir oras

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
ఇవి ఋతువులు: Ta- m--- l-----:
వసంత ఋతువు, గ్రీష్మ ఋతువు, pa-------- v-----,
శిశిర ఋతువు మరియు హేమంత ఋతువు ru--- i- ž----.
   
గ్రీష్మం వెచ్చగా ఉంది. Va---- (y--) k-----.
గ్రీష్మంలో సూర్యుడు కాంతులు వెదజిమ్ముతాడు Va---- š------ s----.
మేము గ్రీష్మంలో నడవడానికి ఇష్టపడతాము. Va---- (m--) m------- (e---) p-------------.
   
హేమంతం చల్లగా ఉంది. Ži--- (y--) š----.
హేమంతం లో మంచు లేదా వర్షం పడుతుంది Ži--- s----- a--- l---.
హేమంతం లో మేము ఇంట్లోనే ఉండటానికి ఇష్టపడతాము Ži--- (m--) m------- b--- n----.
   
చలిగా ఉంది Ša---.
వర్షం పడుతున్నది. Ly--.
పిచ్చి గాలిగా ఉంది Vė-----.
   
వెచ్చగా ఉంది Ši---.
ఎండగా ఉంది Sa-----.
మనోహరంగా ఉంది Gi----.
   
ఈరోజు వాతావరణం ఎలా ఉంది? Ko-- š------- o---?
ఈరోజు చలిగా ఉంది Ši------ š----.
ఈరోజు వెచ్చగా ఉంది Ši------ š----.