తెలుగు » లిథువానియన్   ఋతువులు మరియు వాతావరణం


16 [పదహారు]

ఋతువులు మరియు వాతావరణం

-

+ 16 [šešiolika]

+ Metų laikai ir oras

16 [పదహారు]

ఋతువులు మరియు వాతావరణం

-

16 [šešiolika]

Metų laikai ir oras

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
ఇవి ఋతువులు: Ta- m--- l-----: +
వసంత ఋతువు, గ్రీష్మ ఋతువు, pa-------- v-----, +
శిశిర ఋతువు మరియు హేమంత ఋతువు ru--- i- ž----. +
   
గ్రీష్మం వెచ్చగా ఉంది. Va---- (y--) k-----. +
గ్రీష్మంలో సూర్యుడు కాంతులు వెదజిమ్ముతాడు Va---- š------ s----. +
మేము గ్రీష్మంలో నడవడానికి ఇష్టపడతాము. Va---- (m--) m------- (e---) p-------------. +
   
హేమంతం చల్లగా ఉంది. Ži--- (y--) š----. +
హేమంతం లో మంచు లేదా వర్షం పడుతుంది Ži--- s----- a--- l---. +
హేమంతం లో మేము ఇంట్లోనే ఉండటానికి ఇష్టపడతాము Ži--- (m--) m------- b--- n----. +
   
చలిగా ఉంది Ša---. +
వర్షం పడుతున్నది. Ly--. +
పిచ్చి గాలిగా ఉంది Vė-----. +
   
వెచ్చగా ఉంది Ši---. +
ఎండగా ఉంది Sa-----. +
మనోహరంగా ఉంది Gi----. +
   
ఈరోజు వాతావరణం ఎలా ఉంది? Ko-- š------- o---? +
ఈరోజు చలిగా ఉంది Ši------ š----. +
ఈరోజు వెచ్చగా ఉంది Ši------ š----. +