తెలుగు » లిథువానియన్   పరిచయం


3 [మూడు]

పరిచయం

-

+ 3 [trys]

+ Susipažinti

3 [మూడు]

పరిచయం

-

3 [trys]

Susipažinti

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
నమస్కారం! Sv----! +
నమస్కారం! La-- d----! +
మీరు ఎలా ఉన్నారు? Ka-- s-----? +
   
మీరు యూరోప్ నుండి వచ్చారా? Ar j-- (a------- / e----) i- E------? +
మీరు అమెరికా నుండి వచ్చారా? Ar j-- (a------- / e----) i- A-------? +
మీరు ఏషియా నుండి వచ్చారా? Ar j-- (a------- / e----) i- A-----? +
   
మీరు ఏ హోటల్ లో బస చేస్తున్నారు? Ku----- v--------- (j--) g-------? +
ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలంగా ఉంటున్నారు? Ar j-- i---- (e----) č--? +
ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలం ఉంటారు? Ar i---- (j--) č-- b----- (l------)? +
   
మీకు ఇక్కడ నచ్చిందా? Ar j--- č-- p------? +
మీరు ఇక్కడ సెలవులకి వచ్చారా? Ar (j--) č-- a------------? +
ఎప్పుడైనా మీరు నన్ను కలవండి! Ap--------- m--- k--- n---! +
   
ఇది నా చిరునామా Či- m--- a------. +
రేపు మనం కలుద్దామా? Ar (m--) r---- p-----------? / P---------- r----? +
క్షమించండి, నాకు వేరే పనులున్నాయి La--- g----- (a-) j-- e-- k-- k- n------ / n--------. +
   
సెలవు! Ik-! +
ఇంక సెలవు! Ik- p---------! +
మళ్ళీ కలుద్దాము! (I-- g------) / K-- k--! +