తెలుగు » లిథువానియన్   ట్రైన్ స్టేషన్ వద్ద


33 [ముప్పై మూడు]

ట్రైన్ స్టేషన్ వద్ద

-

+ 33 [trisdešimt trys]

+ Geležinkelio stotyje

33 [ముప్పై మూడు]

ట్రైన్ స్టేషన్ వద్ద

-

33 [trisdešimt trys]

Geležinkelio stotyje

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
బర్లీన్ కి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? Ka-- v------- a----------- / s------- t-------- į B------? +
ప్యారిస్ కి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? Ka-- v------- a----------- / s------- t-------- į P------? +
లండన్ కి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? Ka-- v------- a----------- / s------- t-------- į L------? +
   
వార్సా కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Ke----- v------ v------- t-------- į V------? +
స్టాక్ హామ్ కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Ke----- v------ v------- t-------- į S--------? +
బుడాపెస్ట్ కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Ke----- v------ v------- t-------- į B--------? +
   
మాడ్రిడ్ కి నాకొక టికెట్ కావాలి No------ (v----) b------ į M------. +
ప్రేగ్ కి నాకొక టికెట్ కావాలి No------ (v----) b------ į P----. +
బెర్న్ కి నాకొక టికెట్ కావాలి No------ (v----) b------ į B----. +
   
ట్రైన్ విఎన్నా కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Ka-- t-------- a------- į V----? +
ట్రైన్ మాస్కో కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Ka-- t-------- a------- į M-----? +
ట్రైన్ యాంస్టర్ డామ్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Ka-- t-------- a------- į A---------? +
   
నేను ట్రైన్లు మారాలా? Ar r----- p------- (į k--- t-------)? +
ఏ ప్లాట్ ఫార్మ్ నండి ట్రైన్ బయలుదేరుతుంది? Iš k---- k---- i------- t--------? +
ట్రైన్ లో స్లీపర్లు ఉన్నాయా? Ar t--------- y-- m--------- v------? +
   
నాకు బ్రస్సెల్స్ కి వన్-వే టికెట్ కావాలి (A-) n------- b------ į B-------- t-- į v---- p---. +
నాకు కోపెన్ హాగెన్ కి రిటర్న్ టికెట్ కావాలి No------ g--------- b------ į K--------. +
స్లీపర్ లో బెర్త్ ధర ఎంత? Ki-- k------- v---- m---------- v-----? +