తెలుగు » లిథువానియన్   ట్రైన్ లో


34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

+ 34 [trisdešimt keturi]

+ Traukinyje

34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [trisdešimt keturi]

Traukinyje

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? Ar t-- t-------- į B------? +
ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Ka-- t-------- i-------? +
ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Ka-- t-------- a------- į B------? +
   
క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? At--------- a- g---- p------? +
ఇది నా సీట్ అనుకుంటా (A-) m----- k-- t-- m--- v----. +
మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా (A-) m----- k-- (j--) s----- m--- v------. +
   
స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? Ku- y-- m--------- v------? +
స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది Mi-------- v------ y-- t-------- g---. +
అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర O k-- y-- v-----------------? — P-------. +
   
నేను కింద పడుకోవచ్చా? Ar g---- m------ a-------? +
నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? Ar g---- m------ v-------? +
నేను పైన పడుకోవచ్చా? Ar g---- m------ v------? +
   
మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? Ka-- b----- p--- s-----? +
బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? Ki-- t----- k------ į B------? +
ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? Ar t-------- v------? +
   
మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? Ar t----- k- n--- p---------? +
ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? Ar č-- g----- g---- k- n--- (p-) v------ i- (a---) g----? +
నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? Ar g----- m--- p-------- 7 (s-------) v------? +