తెలుగు » లిథువానియన్   దుకాణాలు


53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

+ 53 [penkiasdešimt trys]

+ Parduotuvės

53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [penkiasdešimt trys]

Parduotuvės

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము (M--) i------ s----- p----- p----------. +
మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము (M--) i------ m---- p----------. +
మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము (M--) i------ v--------. +
   
మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము (M--) n------- p----- f------ k------. +
మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము (M--) n------- p----- r------ d-----. +
మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము (M--) n------- p----- v-----. +
   
ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది (M--) i------ s----- p----- p----------- n-- n----- p----- f------ k------. +
మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము (M--) i------ m---- p----------- n-- n----- p----- r------ d-----. +
మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము (M--) i------ v--------- n-- n----- p----- v-----. +
   
నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను (A-) i----- j-------. +
నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను (A-) i----- f--------- p----------. +
నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను (A-) i----- k----------- p----------. +
   
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను (A-) ž--- p----- ž----. +
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను (A-) ž--- p----- f-------- j-----. +
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను (A-) ž--- p----- t----. +
   
నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను (A-) i----- j-------- n-- n---- p----- ž----. +
నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను (A-) i----- f--------- p----------- n-- n---- p----- f-------- j-----. +
నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను (A-) i----- k----------- p----------- n-- n---- p----- t----. +