తెలుగు » లిథువానియన్   భావాలు


56 [యాభై ఆరు]

భావాలు

-

+ 56 [penkiasdešimt šeši]

+ Jausmai

56 [యాభై ఆరు]

భావాలు

-

56 [penkiasdešimt šeši]

Jausmai

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
నాకు కావాలని అనిపించుట No----. / T----- n---. +
మాకు కావాలని అనిపించుట (M--) n-----. / T----- n---. +
మాకు కావాలని అనిపించకపోవుట (M--) n------- n---. +
   
భయం వేయుట Bi---i +
నాకు భయం వేస్తోంది (A-) b----. +
నాకు భయం వేయడం లేదు (A-) n------. +
   
సమయం ఉండుట Tu---- l---o +
ఆయనకి సమయం ఉంది Ji- t--- l----. +
ఆయనకి సమయం లేదు Ji- n----- l----. +
   
విసుగ్గా ఉండుట Nu---------i +
ఆమెకి విసుగ్గా ఉంది Ji n-----------. +
ఆమెకి విసుగ్గా లేదు Ji n-------------. +
   
ఆకలి వేయుట Bū-- i-----s +
మీకు ఆకలి వేస్తోందా? Ar j-- i----- (i---------) / a-----? +
మీకు ఆకలి వేయడం లేదా? Ar j-- n------- / n-----------? +
   
దాహం వేయుట Bū-- i-------s +
వాళ్ళకి దాహంగా ఉంది Ji- i-------. / J-- i-----------. +
వాళ్ళకి దాహంగా లేదు Ji- n---------. / J-- n-------------. +