తెలుగు » లిథువానియన్   భావాలు


56 [యాభై ఆరు]

భావాలు

-

56 [penkiasdešimt šeši]

Jausmai

56 [యాభై ఆరు]

భావాలు

-

56 [penkiasdešimt šeši]

Jausmai

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
నాకు కావాలని అనిపించుట No----.
మాకు కావాలని అనిపించుట (M--) n-----.
మాకు కావాలని అనిపించకపోవుట (M--) n-------.
   
భయం వేయుట Bi---i
నాకు భయం వేస్తోంది (A-) b----.
నాకు భయం వేయడం లేదు (A-) n------.
   
సమయం ఉండుట Tu---- l---o
ఆయనకి సమయం ఉంది Ji- t--- l----.
ఆయనకి సమయం లేదు Ji- n----- l----.
   
విసుగ్గా ఉండుట Nu---------i
ఆమెకి విసుగ్గా ఉంది Ji n-----------.
ఆమెకి విసుగ్గా లేదు Ji n-------------.
   
ఆకలి వేయుట Bū-- i-----s
మీకు ఆకలి వేస్తోందా? Ar j-- i----- (i---------) / a-----?
మీకు ఆకలి వేయడం లేదా? Ar j-- n------- / n-----------?
   
దాహం వేయుట Bū-- i-------s
వాళ్ళకి దాహంగా ఉంది Ji- i-------. / J-- i-----------.
వాళ్ళకి దాహంగా లేదు Ji- n---------. / J-- n-------------.