తెలుగు » లిథువానియన్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [šeši]

Skaityti ir rašyti

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [šeši]

Skaityti ir rašyti

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
నేను చదువుతాను Aš s------.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను (A-) s------ r----.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను (A-) s------ ž---.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను (A-) s------ s-----.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను (A-) s------ l-----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను (A-) s------ k----.
   
నేను చదువుతాను Aš s------.
నువ్వు చదువు Tu s------.
అతను చదువుతాడు Ji- s-----.
   
నేను వ్రాస్తాను Aš r----.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను (A-) r---- r----.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను (A-) r---- ž---.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను (A-) r---- s-----.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను (A-) r---- l-----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను (A-) r---- k----.
   
నేను వ్రాస్తాను Aš r----.
నువ్వు వ్రాయి Tu r----.
అతను వ్రాస్తాడు Ji- r---.