తెలుగు » లిథువానియన్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

+ 6 [šeši]

+ Skaityti ir rašyti

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [šeši]

Skaityti ir rašyti

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
నేను చదువుతాను Aš s------. +
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను (A-) s------ r----. +
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను (A-) s------ ž---. +
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను (A-) s------ s-----. +
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను (A-) s------ l-----. +
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను (A-) s------ k----. +
   
నేను చదువుతాను Aš s------. +
నువ్వు చదువు Tu s------. +
అతను చదువుతాడు Ji- s-----. +
   
నేను వ్రాస్తాను Aš r----. +
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను (A-) r---- r----. +
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను (A-) r---- ž---. +
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను (A-) r---- s-----. +
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను (A-) r---- l-----. +
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను (A-) r---- k----. +
   
నేను వ్రాస్తాను Aš r----. +
నువ్వు వ్రాయి Tu r----. +
అతను వ్రాస్తాడు Ji- r---. +