తెలుగు » లిథువానియన్   క్రమ సంఖ్య


61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

61 [šešiasdešimt vienas]

Kelintiniai skaitvardžiai

61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

61 [šešiasdešimt vienas]

Kelintiniai skaitvardžiai

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
జనవరీ మొదటి నెల Pi---- (i-) m---- y-- s-----.
ఫిబ్రవరీ రెండవ నెల An---- (i-) m---- y-- v------.
మార్చి మూడవ నెల Tr----- (i-) m---- y-- k----.
   
ఏప్రిల్ నాలుగవ నెల Ke------- (i-) m---- y-- b-------.
మే ఐదవ నెల Pe----- (i-) m---- y-- g-----.
జూన్ ఆరవ నెల Še---- (i-) m---- y-- b-------.
   
ఆరు నెలలు కలిసి అర్థసంవత్సరం అవుతుంది Še-- m------- y-- p--- m---.
జనవరీ, ఫిబ్రవరీ, మార్చి, Sa----- v------- k----,
ఏప్రిల్, మే, జూన్ ba------- g----- i- b-------.
   
జూలై ఏడవ నెల Se------- (i-) m---- y-- l----.
ఆగస్ట్ ఎనిమిదవ నెల Aš------ (i-) m---- y-- r--------.
సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ నెల De------ (i-) m---- y-- r-------.
   
అక్టోబర్ పదవ నెల De------ (i-) m---- y-- s-----.
నవంబర్ పదకొండో నెల Vi---------- (i-) m---- y-- l--------.
డిసెంబర్ పన్నెండో నెల Dv------- (i-) m---- y-- g------.
   
పన్నెండు నెలలు కలిసి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది Dv----- m------ y-- m----.
జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, Li---- r--------- r-------,
అక్టోబర్, నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ sp----- l--------- g------.