తెలుగు » లిథువానియన్   క్రమ సంఖ్య


61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

+ 61 [šešiasdešimt vienas]

+ Kelintiniai skaitvardžiai

61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

61 [šešiasdešimt vienas]

Kelintiniai skaitvardžiai

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
జనవరీ మొదటి నెల Pi---- (i-) m---- y-- s-----. +
ఫిబ్రవరీ రెండవ నెల An---- (i-) m---- y-- v------. +
మార్చి మూడవ నెల Tr----- (i-) m---- y-- k----. +
   
ఏప్రిల్ నాలుగవ నెల Ke------- (i-) m---- y-- b-------. +
మే ఐదవ నెల Pe----- (i-) m---- y-- g-----. +
జూన్ ఆరవ నెల Še---- (i-) m---- y-- b-------. +
   
ఆరు నెలలు కలిసి అర్థసంవత్సరం అవుతుంది Še-- m------- y-- p--- m---. +
జనవరీ, ఫిబ్రవరీ, మార్చి, Sa----- v------- k----, +
ఏప్రిల్, మే, జూన్ ba------- g----- i- b-------. +
   
జూలై ఏడవ నెల Se------- (i-) m---- y-- l----. +
ఆగస్ట్ ఎనిమిదవ నెల Aš------ (i-) m---- y-- r--------. +
సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ నెల De------ (i-) m---- y-- r-------. +
   
అక్టోబర్ పదవ నెల De------ (i-) m---- y-- s-----. +
నవంబర్ పదకొండో నెల Vi---------- (i-) m---- y-- l--------. +
డిసెంబర్ పన్నెండో నెల Dv------- (i-) m---- y-- g------. +
   
పన్నెండు నెలలు కలిసి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది Dv----- m------ y-- m----. +
జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, Li---- r--------- r-------, +
అక్టోబర్, నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ sp----- l--------- g------. +