తెలుగు » లిథువానియన్   సంబధబోధక సర్వనామములు 2


67 [అరవై ఏడు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 2

-

+ 67 [šešiasdešimt septyni]

+ Savybiniai įvardžiai 2

67 [అరవై ఏడు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 2

-

67 [šešiasdešimt septyni]

Savybiniai įvardžiai 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
కళ్ళద్దాలు ak----i +
ఆయన తన కళ్ళద్దాలు మర్చిపోయారు Ji- p------ s--- a------. +
ఆయన తన కళ్ళద్దాలని ఎక్కడ పెట్టారు? Ku--- j- a------? +
   
గడియారం la------s +
ఆయన గడియారం పనిచేయడం లేదు Jo l-------- s-----. +
గడియారం గోడ మీద వేలాడుతోంది La------- k--- a-- s-----. +
   
పాస్ పోర్ట్ pa--s +
ఆయన తన పాస్ పోర్ట్ పోగొట్టుకున్నారు Ji- p----- s--- p---. +
అలాగైతే, ఆయన పాస్ పోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది? Ku--- j- p----? +
   
వాళ్ళు-వాళ్ళ / తమ ji-- j-- — jų +
పిల్లలకి తమ తల్లి-దండ్రులు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియడంలేదు Va---- n----- r---- s--- t---. +
ఇదిగోండి, వాళ్ళ తల్లి-దండ్రులు వస్తుంన్నారు! Be- č-- g- a----- j- t----! +
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది Jū- — j--ų +
మీ యాత్ర ఎలా ఉండింది, మిల్లర్ గారు? Ko--- b--- / k--- s----- j--- k------- p--- M------? +
మీ భార్య ఎక్కడ ఉన్నారు, మిల్లర్ గారు? Ku- j--- ž----- p--- M------? +
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది Jū- — j--ų +
మీ యాత్ర ఎలా ఉండింది, శ్రీమతి స్మిత్ గారు? Ko--- b--- / k--- s----- k------- p---- Š---? +
మీ భర్త ఎక్కడ ఉన్నారు, శ్రీమతి స్మిత్ గారు? Ku- j--- v----- p---- Š---? +