తెలుగు » లిథువానియన్   సంబధబోధక సర్వనామములు 2


67 [అరవై ఏడు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 2

-

67 [šešiasdešimt septyni]

Savybiniai įvardžiai 2

67 [అరవై ఏడు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 2

-

67 [šešiasdešimt septyni]

Savybiniai įvardžiai 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
కళ్ళద్దాలు ak----i
ఆయన తన కళ్ళద్దాలు మర్చిపోయారు Ji- p------ s--- a------.
ఆయన తన కళ్ళద్దాలని ఎక్కడ పెట్టారు? Ku--- j- a------?
   
గడియారం la------s
ఆయన గడియారం పనిచేయడం లేదు Jo l-------- s-----.
గడియారం గోడ మీద వేలాడుతోంది La------- k--- a-- s-----.
   
పాస్ పోర్ట్ pa--s
ఆయన తన పాస్ పోర్ట్ పోగొట్టుకున్నారు Ji- p----- s--- p---.
అలాగైతే, ఆయన పాస్ పోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది? Ku--- j- p----?
   
వాళ్ళు-వాళ్ళ / తమ ji-- j-- – jų
పిల్లలకి తమ తల్లి-దండ్రులు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియడంలేదు Va---- n----- r---- s--- t---.
ఇదిగోండి, వాళ్ళ తల్లి-దండ్రులు వస్తుంన్నారు! Be- š--- a----- j- t----!
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది Jū- – j--ų
మీ యాత్ర ఎలా ఉండింది, మిల్లర్ గారు? Ka-- j--- s----- k------- p--- M------?
మీ భార్య ఎక్కడ ఉన్నారు, మిల్లర్ గారు? Ku- j--- ž----- p--- M------?
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది Jū- – j--ų
మీ యాత్ర ఎలా ఉండింది, శ్రీమతి స్మిత్ గారు? Ka-- j--- s----- k------- p---- Š---?
మీ భర్త ఎక్కడ ఉన్నారు, శ్రీమతి స్మిత్ గారు? Ku- j--- v----- p---- Š---?