తెలుగు » లిథువానియన్   అవసరం-కావాలి


69 [అరవై తొమ్మిది]

అవసరం-కావాలి

-

69 [šešiasdešimt devyni]

reikėti – norėti

69 [అరవై తొమ్మిది]

అవసరం-కావాలి

-

69 [šešiasdešimt devyni]

reikėti – norėti

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
నాకు ఒక మంచం అవసరం Ma- r----- l----.
నేను పడుకోవాలి (A-) n---- m----.
ఇక్కడ మంచం ఉందా? Ar č-- y-- l---?
   
నాకు ఒక ల్యాంప్ అవసరం Ma- r----- l-----.
నేను చదువుకోవాలి (A-) n---- s-------.
ఇక్కడ ల్యాంప్ ఉందా? Ar č-- y-- l----?
   
నాకు ఒక టెలిఫోన్ అవసరం Ma- r----- t-------.
నేను ఒక కాల్ చేసుకోవాలి (A-) n---- p----------.
ఇక్కడ టెలిఫోన్ ఉందా? Ar č-- y-- t--------?
   
నాకు ఒక కేమరా అవసరం Ma- r----- f----------.
నేను ఫొటోలు తీసుకోవాలి (A-) n---- f-----------.
ఇక్కడ కేమరా ఉందా? Ar č-- y-- f-----------?
   
నాకు ఒక కంప్యూటర్ అవసరం Ma- r----- k----------.
నేను ఒక ఈమెయిల్ పంపుకోవాలి (A-) n---- p------- e---------- l-----.
ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఉందా? Ar č-- y-- k----------?
   
నాకు ఒక పెన్ అవసరం Ma- r----- š--------.
నేను ఏదో వ్రాసుకోవాలి (A-) n---- k-- k- p-------.
ఇక్కడ ఒక పేపర్ మరియు ఒక పెన్ ఉన్నాయా? Ar č-- y-- l---- p--------- i- š---------?