తెలుగు » లిథువానియన్   అంకెలు


7 [ఏడు]

అంకెలు

-

+ 7 [septyni]

+ Skaičiai

7 [ఏడు]

అంకెలు

-

7 [septyni]

Skaičiai

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
నేను లెక్కపెడతాను Aš s---------: +
ఒకటి, రెండు, మూడు vi----- d-- t--s +
నేను మూడు వరకు లెక్కపెడతాను (A-) s--------- i-- t----. +
   
నేను దాని తరువాతది లెక్కపెడతాను: (A-) s--------- t-----: +
నాలుగు, ఐదు, ఆరు, ke----- p----- š--i +
ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది se------ a------- d----i +
   
నేను లెక్కపెడతాను Aš s---------. +
నువ్వు లెక్కపెట్టు Tu s---------. +
అతను లెక్కపెడతాడు Ji- s---------. +
   
ఒకటి. మొదటిది Vi----. P-----. +
రెండు. రెండవది Du. A-----. +
మూడు. మూడవది Tr--. T------. +
   
నాలుగు. నాల్గవది Ke----. K--------. +
ఐదు. ఐదవది Pe---. P------. +
ఆరు. ఆరవది Še--. Š-----. +
   
ఏడు. ఏడవది Se-----. S--------. +
ఎనిమిది. ఎనిమిదవది Aš-----. A-------. +
తొమ్మిది. తొమ్మిదవది De----. D-------. +