తెలుగు » లిథువానియన్   అంకెలు


7 [ఏడు]

అంకెలు

-

7 [septyni]

Skaičiai

7 [ఏడు]

అంకెలు

-

7 [septyni]

Skaičiai

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
నేను లెక్కపెడతాను Aš s---------:
ఒకటి, రెండు, మూడు vi----- d-- t--s
నేను మూడు వరకు లెక్కపెడతాను (A-) s--------- i-- t----.
   
నేను దాని తరువాతది లెక్కపెడతాను: (A-) s--------- t-----:
నాలుగు, ఐదు, ఆరు, ke----- p----- š--i
ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది se------ a------- d----i
   
నేను లెక్కపెడతాను Aš s---------.
నువ్వు లెక్కపెట్టు Tu s---------.
అతను లెక్కపెడతాడు Ji- s---------.
   
ఒకటి. మొదటిది Vi----. P-----.
రెండు. రెండవది Du. A-----.
మూడు. మూడవది Tr--. T------.
   
నాలుగు. నాల్గవది Ke----. K--------.
ఐదు. ఐదవది Pe---. P------.
ఆరు. ఆరవది Še--. Š-----.
   
ఏడు. ఏడవది Se-----. S--------.
ఎనిమిది. ఎనిమిదవది Aš-----. A-------.
తొమ్మిది. తొమ్మిదవది De----. D-------.