తెలుగు » లిథువానియన్   ఇష్టపడటం


70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

-

+ 70 [septyniasdešimt]

+ ką mėgti / ko norėti

70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

-

70 [septyniasdešimt]

ką mėgti / ko norėti

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
మీకు పొగత్రాగడం ఇష్టమేనా? Ar n--------- r-----? +
మీకు డ్యాంస్ చేయడం ఇష్టమేనా? Ar n--------- š----? +
మీకు వాకింగ్ కి వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? Ar n--------- p-------------? +
   
నాకు పొగత్రాగడం ఇష్టమే (A-) n------- r-----. +
మీకు ఒక సిగరెట్ కావాలా? Ar n------ c--------? +
ఆయనకి బత్తీ కావాలి Ji- n----- u-----. +
   
నాకు ఎదో తాగాలని ఉంది (A-) n------- k- n--- i------. +
నాకు ఎదో తినాలని ఉంది (A-) n------- k- n--- v------. +
నాకు కొంచం విశ్రమించాలని ఉంది (A-) n------- t------ p-------. +
   
నాకు మిమ్మల్ని ఎదో అడగాలని ఉంది (A-) n------- J--- k-- k- p--------. +
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో అడగాలని ఉంది (A-) n------- J--- k-- k- p--------. +
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో ఆహ్వానించాలని ఉంది (A-) n------- J-- k-- k-- p--------. +
   
మీకు ఏమి కావాలి? Pr----- k- n---------? +
మీకు కాఫీ కావాలా? Ar n--------- p------- k----? +
లేదా టీ తాగటానికి ఇష్టపడతారా? O g-- v------ (n---------) a------? +
   
మేము ఇంటికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము (M--) n------- v------- n---. +
మీకు టాక్సీ కావాలా? Ar n--------- v------- t----? +
వాళ్ళు ఒక కాల్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు Ji- n----- p----------. +