తెలుగు » లిథువానియన్   చెయ్యాలి / తప్పకుండా


72 [డెబ్బై రెండు]

చెయ్యాలి / తప్పకుండా

-

+ 72 [septyniasdešimt du]

+ ką privalėti

72 [డెబ్బై రెండు]

చెయ్యాలి / తప్పకుండా

-

72 [septyniasdešimt du]

ką privalėti

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
తప్పకుండా pr------- / t----i +
నేను తప్పనిసరిగా ఉత్తరాన్ని పోస్ట్ చేయాలి Aš p------- / t---- i------- l-----. +
నేను తప్పనిసరిగా హోటల్ వాళ్ళకి చెల్లించాలి Aš p------- / t---- s------- u- v-------. +
   
మీరు తప్పనిసరిగా తెల్లవారినే లేవాలి Tu t--- a----- k-----. +
మీరు తప్పనిసరిగా ఎక్కువ పని చేయ్యాలి Tu t--- d--- d-----. +
మీరు తప్పనిసరిగా సమయాన్ని పాటించాలి Tu t--- n-------- / b--- p--------- / a----- l----. +
   
ఆయన పెట్రోల్ తీసుకోవాలి Ji- t--- p--------- d-----. +
ఆయన కారుని బాగుచేయాలి Ji- t--- s----------- a---------. +
ఆయన కారుని శుభ్రం చేయాలి Ji- t--- n------- a---------. +
   
ఆమె తప్పనిసరిగా కొనాలి Ji t--- a---------. +
ఆమె తప్పనిసరిగా అపార్ట్మెంట్ ని శుభ్రం చేయాలి Ji t--- t------- b---. +
ఆమె తప్పనిసరిగా బట్టలని ఉతకాలి Ji t--- s------ s---------. +
   
మనం వెంటనే బడికి వెళ్ళాలి (M--) t--- t----- e--- į m------. +
మనం వెంటనే పనికి వెళ్ళాలి (M--) t--- t----- e--- į d----. +
మనం వెంటనే డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళాలి (M--) t--- t----- e--- p-- g-------. +
   
మనం బస్ కోసం వేచి ఉండాలి (J--) t----- l----- a-------. +
మనం ట్రేన్ కోసం వేచి ఉండాలి (J--) t----- l----- t--------. +
మనం టాక్సీ కోసం వేచి ఉండాలి (J--) t----- l----- t----. +