తెలుగు » లిథువానియన్   అనుమతించుట


73 [డెబ్బై మూడు]

అనుమతించుట

-

+ 73 [septyniasdešimt trys]

+ ką galėti (turėti leidimą, sutikimą)

73 [డెబ్బై మూడు]

అనుమతించుట

-

73 [septyniasdešimt trys]

ką galėti (turėti leidimą, sutikimą)

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
మీరు బండీ నడపడానికి అనుమతించబడిందా? Ar t-- j-- g----- v------- a---------? +
మీరు మధ్యం సేవించడానికి అనుమతించబడిందా? Ar t-- j-- g----- g---- a-------? +
మీరు ఒంటరిగా విదేశాలకు వెళ్ళడం అనుమతించబడిందా? Ar t-- j-- g----- v----- v------- į u------? +
   
చేయవచ్చు ga---- (t----- l------- s-------) +
మేము ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? Ar m-- č-- g----- r-----? +
ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? Ar č-- g----- r-----? +
   
క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? Ar g----- s------- k-------- k------? +
చెక్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? Ar g----- s------- č------? +
క్యాష్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? Ar g----- s------- t-- g----------? +
   
నేను ఒక కాల్ చేసుకోవచ్చా? Ar g---- p----------? +
నేను ఒకటి అడగవచ్చా? Ar g---- k-- k- p--------? +
నేను ఒకటి చెప్పవచ్చా? Ar g---- k-- k- p-------? +
   
అతనికి పార్క్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు Ja- n------- m------ p----. +
అతనికి కార్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు Ja- n------- m------ a-----------. +
అతనికి ట్రేన్ స్టేషన్లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు Ja- n------- m------ g----------- s------. +
   
మేము ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా? Ar g----- s-----? +
మాకు మెనూ కార్డ్ ఇస్తారా? Ar g----- g---- v----------? +
మేము విడివిడిగా చెల్లించవచ్చా? Ar g----- s------- a-------? +