తెలుగు » లిథువానియన్   కారణాలు చెప్పడం 1


75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

-

+ 75 [septyniasdešimt penki]

+ ką pagrįsti 1

75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

-

75 [septyniasdešimt penki]

ką pagrįsti 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? Ko--- n---------? +
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు Or-- t--- b-----. +
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు కాబట్టి నేను రావడంలేదు (A-) n--------- n-- o--- t--- b-----. +
   
ఆయన ఎందుకు రావట్లేదు Ko--- j-- n-------? +
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు Jo n-------. +
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు కనుక ఆయన రావడంలేదు Ji- n------- n-- j- n-------. +
   
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? Ko--- t- n-------? +
నా వద్ద తీరిక లేదు (A-) n------ l----. +
నా వద్ద తీరిక లేదు కనుకు నేను రావడంలేదు (A-) n-------- n-- n------ l----. +
   
మీరు ఎందుకు ఉండటంలేదు? Ko--- n----------? +
నాకు ఇంకా పని ఉంది (A-) d-- t---- d-----. +
నాకు ఇంకా పని ఉంది కనుకనే నేను ఉండటంలేదు (A-) n----------- n-- d-- t---- d-----. +
   
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? Ko--- (j--) j-- i-------? +
నేను అలిసిపోయాను Aš p------- / ----. +
నేను అలిసిపోయాను కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను (A-) i------ n-- e-- p------- / ----. +
   
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? Ko--- (j--) j-- i-----------? +
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది Ja- v---. +
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది అందుకే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను (A-) i---------- n-- j-- v---. +