తెలుగు » లిథువానియన్   కారణాలు చెప్పడం 2


76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

-

+ 76 [septyniasdešimt šeši]

+ ką pagrįsti 2

76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

-

76 [septyniasdešimt šeši]

ką pagrįsti 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Ko--- n-------? +
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు (A-) s-----. +
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు అందుకే నేను రాలేదు (A-) n-------- n-- s-----. +
   
ఆమె ఎందుకు రాలేదు? Ko--- j- n------? +
ఆమె అలిసిపోయింది Ji b--- p--------. +
ఆమె అలిసిపోయింది అందుకే ఆమె రాలేదు Ji n------- n-- b--- p--------. +
   
అతను ఎందుకు రాలేదు? Ko--- j-- n------? +
అతనికి ఆసక్తి లేదు Ji- n------- n--- / n-------. +
అతనికి ఆసక్తి లేనందు వలన అతను రాలేదు Ji- n------- n-- n------- n--- / n-------. +
   
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Ko--- (j--) n--------? +
మా కార్ చెడిపోయింది Mū-- a---------- s------. +
మా కార్ చెడిపోయినందు వలన మేము రాలేదు (M--) n--------- n-- m--- a---------- s------. +
   
ఆ మనుషులు ఎందుకు రాలేదు? Ko--- ž----- n------? +
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు Ji- p------- / n------ į t-------. +
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు అందువలన వాళ్ళు రాలేదు Ji- n------- n-- p------- į t-------. +
   
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Ko--- (t-) n-------? +
నన్ను రానీయలేదు Ma- n------. +
నన్ను రానీయలేదు అందువలన నేను రాలేదు (A-) n-------- n-- m-- n------. +