తెలుగు » లిథువానియన్   విశేషణాలు 1


78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

+ 78 [septyniasdešimt aštuoni]

+ Būdvardžiai 1

78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [septyniasdešimt aštuoni]

Būdvardžiai 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
ఒక ముసలి ఆవిడ se-- m-----s +
లావుగాఉన్న ఒక ఆవిడ st--- m-----s +
ఉత్సుకత కలిగిన ఒక ఆవిడ sm---- m-----s +
   
ఒక కొత్త కారు na---- a---------s +
వేగంగా వెళ్ళే ఒక కారు gr----- a---------s +
సౌకర్యంగా ఉన్న ఒక కారు pa----- a---------s +
   
ఒక నీలం రంగు దుస్తులు mė---- s-----ė +
ఒక ఎరుపు రంగు దుస్తులు ra----- s-----ė +
ఒక ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులు ža--- s-----ė +
   
ఒక నల్ల సంచి ju--- r-----ė +
గోధుమరంగు గల ఒక సంచి ru-- r-----ė +
ఒక తెల్ల సంచి ba--- r-----ė +
   
మంచి మనుషులు ma----- ž----s +
వినయంగల మనుషులు ma------ ž----s +
మనోహరమైన మనుషులు įd---- ž----s +
   
ముద్దొచ్చే పిల్లలు mi--- v----i +
చిలిపికొయ్య పిల్లలు ļž---- v----i +
సద్బుద్ధిగల పిల్లలు Ša---- v----i +