తెలుగు » లిథువానియన్   సమయం


8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

+ 8 [aštuoni]

+ Laikrodžio laikas

8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [aštuoni]

Laikrodžio laikas

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
మన్నించండి! At--------! +
సమయం ఎంత అయ్యింది? At--------- k--- d---- v------? +
ధన్యవాదం La--- a---. +
   
ఒంటిగంట అయ్యింది Pi--- v------. +
రెండు [గంటలు] అయ్యింది Dv- v------- / a---- v------. +
మూడు [గంటలు] అయ్యింది Tr-- v------- / t----- v------. +
   
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది Ke------ v------- / k------- v------. +
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది Pe----- v------- / p----- v------. +
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది Še---- v------- / š---- v------. +
   
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది Se------- v------- / s------- v------. +
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది Aš------- v------- / a------ v------. +
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది De------ v------- / d------ v------. +
   
పది [గంటలు] అయ్యింది De---- v------ / d------ v------. +
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది Vi-------- v------ / v---------- v------. +
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది Dv----- v------ / d------- v------. +
   
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి Mi---- t--- š----------- s--------. +
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి Va----- t--- š----------- m------. +
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి Pa-- t--- d-------- k------- v-------. +