తెలుగు » లిథువానియన్   సమయం


8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [aštuoni]

Laikas

8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [aštuoni]

Laikas

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
మన్నించండి! At--------!
సమయం ఎంత అయ్యింది? At--------- k--- d---- v------?
ధన్యవాదం La--- a---.
   
ఒంటిగంట అయ్యింది Pi--- v------.
రెండు [గంటలు] అయ్యింది Dv- v------- / a---- v------.
మూడు [గంటలు] అయ్యింది Tr-- v------- / t----- v------.
   
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది Ke------ v------- / k------- v------.
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది Pe----- v------- / p----- v------.
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది Še---- v------- / š---- v------.
   
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది Se------- v------- / s------- v------.
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది Aš------- v------- / a------ v------.
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది De------ v------- / d------ v------.
   
పది [గంటలు] అయ్యింది De---- v------ / d------ v------.
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది Vi-------- v------ / v---------- v------.
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది Dv----- v------ / d------- v------.
   
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి Mi---- t--- š----------- s--------.
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి Va----- t--- š----------- m------.
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి Pa-- t--- d-------- k------- v-------.