తెలుగు » లిథువానియన్   భూత కాలం 4


84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

+ 84 [aštuoniasdešimt keturi]

+ Praeitis 4

84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

84 [aštuoniasdešimt keturi]

Praeitis 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
చడవడం sk-----i +
నేను చదివాను (A-) s-------. +
నేను నవల మొత్తం చదివాను (A-) p---------- v--- r-----. +
   
అర్థం చేసుకొనుట su-----i +
నేను అర్థం చేసుకున్నాను (A-) s-------. +
నేను మొత్తం పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను (A-) s------- v--- t-----. +
   
సమాధానం చెప్పుట at-----i +
నేను చెప్పాను (A-) a-------. +
నేను అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాను (A-) a------- į v---- k--------. +
   
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు (A-) t-- ž---- — (a-) t-- ž------. +
నేను అది వ్రాస్తాను-నేను అది వ్రాసాను (A-) t-- r---- — (a-) t-- p-------. +
నేను దాన్ని విన్నాను-నేను దాన్ని విన్నాను (A-) t-- g------ — (a-) t-- g-------. +
   
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను (A-) t-- a----- — (a-) t-- a-------. +
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను (A-) t-- a------- — (a-) t-- a---------. +
నేను దాన్ని కొంటాను-నేను దాన్ని కొన్నాను (A-) t-- p---- — (a-) t-- n-------. +
   
నేను దాన్ని ఆశిస్తున్నాను-నేను దాన్ని ఆశించాను Aš t- t------- — a- t- t--------. +
నేను దాన్ని వివరిస్తాను-నేను దాన్ని వివరించాను (A-) t-- a------ — (a-) t-- p---------. +
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు (A-) t-- p------ / ž---- — (a-) t-- p-------- / ž------. +