తెలుగు » లిథువానియన్   ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1


85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

+ 85 [aštuoniasdešimt penki]

+ Klausimai — praeitis 1

85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

85 [aštuoniasdešimt penki]

Klausimai — praeitis 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
మీరు ఎంత తాగారు? Ki-- (j--) i-------? +
మీరు ఎంత పని చేయగలిగారు? Ki-- (j--) d------? +
మీరు ఎంత వ్రాయగలిగారు? Ki-- (j--) p-------? +
   
మీరు ఎలా పడుకున్నారు? Ka-- (j--) m--------? +
మీరు పరీక్ష ఎలా ప్యాస్ అయ్యారు? Ka-- (j--) i-------- e-------? +
మీరు దోవ ఎలా కనుక్కోగలిగారు? Ka-- (j--) r----- k----? +
   
మీరు ఎవరితో మాట్లాడారు? Su k-- (j--) k--------? +
మీరు ఎవరితో కలిసారు? Su k-- (j--) s---------? +
మీరు ఎవరితో కలిసి జన్మదినాన్ని జరుపుకున్నారు? Su k-- (j--) š------- g---------? +
   
మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? Ku- (j--) b-----? +
మీరు ఎక్కడ ఉండే వారు? Ku- (j--) g-------? +
మీరు ఎక్కడ పనిచేసే వారు? Ku- (j--) d------? +
   
మీరు ఏమి సూచిస్తారు? Ką (j--) p--------? +
మీరు ఏమి తిన్నారు? Ką (j--) v------? +
మీరు ఏమి అనుభవించారు? Ką (j--) s---------? +
   
మీరు ఎంత వేగంగా బండీని నదిపారు? Ko--- g------ (j--) v--------? +
మీరు ఎంత సేపు ఎగరగలిగారు? Ka-- i---- (j--) s-------? +
మీరు ఎంత పైకి ఎగరగలిగారు? Ka-- a------ (j--) i-------? +