తెలుగు » లిథువానియన్   ఆజ్ఞాపూర్వకం 1


89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

89 [aštuoniasdešimt devyni]

Liepiamoji nuosaka 1

89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

89 [aštuoniasdešimt devyni]

Liepiamoji nuosaka 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
మీరు ఎంత బద్దకస్తులో-అంత బద్దకస్తులుగా ఉండకండి! Tu t--- t------- – n---- t--- t-------!
మీరు చాలా సేపు నిద్రపోతారు-అంత సేపు నిద్రపోకండి! Tu t--- i---- m---- – n------- t--- i----!
మీరు చాలా ఆలస్యంగా ఇంటికి వస్తారు-అంత ఆలస్యంగా ఇంటికి రాకండి! Tu t--- v---- p------ – n------- t--- v----!
   
మీరు చాలా బిగ్గరగా నవ్వుతారు-అంత బిగ్గరగా నవ్వకండి! Tu t--- g------ j------- – n------- t--- g------!
మీరు చాలా బిగ్గరగా మాట్లాడతారు-అంత బిగ్గరగా మాట్లాడకండి! Tu t--- t----- k---- – n------- t--- t-----!
మీరు చాలా ఎక్కువగా తాగుతారు-అంత ఎక్కువగా తాగకండి! Tu p-- d--- g--- – n----- t--- d---!
   
మీకు చాలా ఎక్కువగా పొగ త్రాగుతారు-అంత ఎక్కువగా పొగ త్రాగకండి! Tu p-- d--- r---- – n------ t--- d---!
మీరు మరీ ఎక్కువగా పని చేస్తారు-అంత ఎక్కువగా పని చేయకండి! Tu p-- d--- d---- – n------ t--- d---!
మీరు చాలా వేగంగా బండీ నడుపుతారు-అంత వేగంగా బండీ నడపకండి! Tu t--- g------ v------- – n-------- t--- g------!
   
లేవండి, మిల్లర్ గారు! St------- p--- M------!
కూర్చోండి, మిల్లర్ గారు! Sė------- p--- M------!
కూర్చునే ఉండండి, మిల్లర్ గారు! Sė------- p--- M------!
   
సహనం పాటించండి! Tu------ k--------!
తొందపడొద్దు! Ne---------!
ఒక నిమిశం ఆగండి! Pa------- m-------!
   
జాగ్రత్త! Bū---- a-------!
సమయం పాటించండి! At------ l----!
మందబుద్ధిగా ఉండొద్దు! Ne------ k------!