తెలుగు » లిథువానియన్   ఆజ్ఞాపూర్వకం 1


89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

+ 89 [aštuoniasdešimt devyni]

+ Liepiamoji nuosaka 1

89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

89 [aštuoniasdešimt devyni]

Liepiamoji nuosaka 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
మీరు ఎంత బద్దకస్తులో-అంత బద్దకస్తులుగా ఉండకండి! Tu t--- t------- — n---- t--- t-------! +
మీరు చాలా సేపు నిద్రపోతారు-అంత సేపు నిద్రపోకండి! Tu t--- i---- m---- — n------- t--- i----! +
మీరు చాలా ఆలస్యంగా ఇంటికి వస్తారు-అంత ఆలస్యంగా ఇంటికి రాకండి! Tu t--- v---- p------ — n------- t--- v----! +
   
మీరు చాలా బిగ్గరగా నవ్వుతారు-అంత బిగ్గరగా నవ్వకండి! Tu t--- g------ j------- — n------- t--- g------! +
మీరు చాలా బిగ్గరగా మాట్లాడతారు-అంత బిగ్గరగా మాట్లాడకండి! Tu t--- t----- k---- — n------- t--- t-----! +
మీరు చాలా ఎక్కువగా తాగుతారు-అంత ఎక్కువగా తాగకండి! Tu p-- d--- g--- — n----- t--- d---! +
   
మీకు చాలా ఎక్కువగా పొగ త్రాగుతారు-అంత ఎక్కువగా పొగ త్రాగకండి! Tu p-- d--- r---- — n------ t--- d---! +
మీరు మరీ ఎక్కువగా పని చేస్తారు-అంత ఎక్కువగా పని చేయకండి! Tu p-- d--- d---- — n------ t--- d---! +
మీరు చాలా వేగంగా బండీ నడుపుతారు-అంత వేగంగా బండీ నడపకండి! Tu t--- g------ v------- — n-------- t--- g------! +
   
లేవండి, మిల్లర్ గారు! St------- p--- M------! +
కూర్చోండి, మిల్లర్ గారు! Sė------- p--- M------! +
కూర్చునే ఉండండి, మిల్లర్ గారు! Sė------- p--- M------! +
   
సహనం పాటించండి! Tu------ k--------! +
తొందపడొద్దు! Ne---------! +
ఒక నిమిశం ఆగండి! Pa------- m-------! +
   
జాగ్రత్త! Bū---- a-------! +
సమయం పాటించండి! At------ l----! +
మందబుద్ధిగా ఉండొద్దు! Ne------ k------! +