తెలుగు » లిథువానియన్   ఆజ్ఞాపూర్వకం 2


90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

90 [devyniasdešimt]

Liepiamoji nuosaka 2

90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

90 [devyniasdešimt]

Liepiamoji nuosaka 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
గడ్డం గీసుకోండి! Nu-------!
స్నానం చేయండి! Nu--------!
జుట్టు దువ్వుకోండి! Su--------!
   
ఫోన్ / కాల్ చేయండి! Pa--------- P------------!
ఆరంభించండి / ప్రారంభించండి! Pr----- P--------!
ఆగండి! Li------ L--------!
   
వదిలేయండి! Ba--- B------!
చెప్పండి! Pa------ P---------!
కొనండి! Nu----- N--------!
   
ఎప్పుడూ కపటిగా ఉండవద్దు! Ni------- / N------ n---- n-----------!
ఎప్పుడూ కొంటె వాడిగా / దానిగా ఉండవద్దు! Ni------- / N------ n---- į-----!
ఎప్పుడూ అమర్యాదగా ఉండవద్దు! Ni------- / N------ n---- n---------!
   
ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీగా ఉండాలి! Vi------ / V----- b-- s---------!
ఎల్లప్పుడూ మంచిగా ఉండాలి! Vi------ / V----- b-- m------!
ఎల్లప్పుడూ మర్యాదగా ఉండాలి! Vi------ / V----- b-- m-------!
   
మీరు ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారని ఆశిస్తున్నాను! Gr------ l-------- n---!
మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త! Sa------- s---- S---------!
తొందర్లో మళ్ళీ మా ఇంటికి రండి! Ap--------- m-- d--!