తెలుగు » లిథువానియన్   ఆజ్ఞాపూర్వకం 2


90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

+ 90 [devyniasdešimt]

+ Liepiamoji nuosaka 2

90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

90 [devyniasdešimt]

Liepiamoji nuosaka 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
గడ్డం గీసుకోండి! Nu-------! +
స్నానం చేయండి! Nu--------! +
జుట్టు దువ్వుకోండి! Su--------! +
   
ఫోన్ / కాల్ చేయండి! Pa--------- P------------! +
ఆరంభించండి / ప్రారంభించండి! Pr----- P--------! +
ఆగండి! Li------ L--------! +
   
వదిలేయండి! Ba--- B------! +
చెప్పండి! Pa----- t--- P--------- t--! +
కొనండి! Nu---- t--- N-------- t--! +
   
ఎప్పుడూ కపటిగా ఉండవద్దు! Ni------- / N------ n---- n-----------! +
ఎప్పుడూ కొంటె వాడిగా / దానిగా ఉండవద్దు! Ni------- / N------ n---- į-----! +
ఎప్పుడూ అమర్యాదగా ఉండవద్దు! Ni------- / N------ n---- n---------! +
   
ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీగా ఉండాలి! Vi------ / V----- b-- s---------! +
ఎల్లప్పుడూ మంచిగా ఉండాలి! Vi------ / V----- b-- m------! +
ఎల్లప్పుడూ మర్యాదగా ఉండాలి! Vi------ / V----- b-- m-------! +
   
మీరు ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారని ఆశిస్తున్నాను! Gr------ l-------- n---! +
మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త! Sa------- s---- S---------! +
తొందర్లో మళ్ళీ మా ఇంటికి రండి! Ne------ v-- m-- a----------! +