తెలుగు » లిథువానియన్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1


91 [తొంభై ఒకటి]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1

-

91 [devyniasdešimt vienas]

Šalutiniai sakiniai su kad 1

91 [తొంభై ఒకటి]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1

-

91 [devyniasdešimt vienas]

Šalutiniai sakiniai su kad 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
బహుశా రేపు వాతావరణం బాగుపడుతుంది Ga---- r---- o--- b-- g-------.
అది మీకు ఎలా తెలుసు? Iš k-- (j--) ž-----?
అది బాగుపడుతుండని ఆశిస్తున్నాను (A-) t-------- k-- j-- b-- g-------.
   
ఆయన తప్పకుండా వస్తారు Ji- t----- a----.
ఇది ఖచ్చితమా? Ar t-----?
ఆయన వస్తారని నాకు తెలుసు (A-) ž----- k-- j-- a----.
   
ఆయన తప్పకుండా కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు Ji- t----- p---------.
నిజంగా? Ti----?
ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను (A-) m---- / t----- k-- j-- p---------.
   
వైన్ తప్పకుండా పాతది Vy--- (y--) t----- s----.
మీకు ఇది ఖచ్చితంగా తెలుసా? Ar (j--) t----- ž-----?
ఇది పాతదని నేను అనుకుంటున్నాను (A-) s----- k-- j-- s----.
   
మన యజమాని అందంగా అనిపిస్తారు Mū-- š---- g---- a-----.
మీకు అలా అనిపిస్తుందా? (J--) t--- m-----?
నాకు ఆయన చాలా అందంగా కనిపిస్తారు (A-) m----- k-- j-- n-- l---- g---- a-----.
   
యజమానికి తప్పకుండా ఒక స్నేహితురాలు ఉంది Še--- t---------- t--- d-----.
మీరు నిజంగా అలా అనుకుంటున్నారా? Ar t----- t--- m-----?
ఆయనకి ఒక స్నేహితురాలు ఉండడం సంభావ్యమే Ga-- b---- k-- j-- t--- d-----.