తెలుగు » లిథువానియన్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2


92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

+ 92 [devyniasdešimt du]

+ Šalutiniai sakiniai su kad 2

92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [devyniasdešimt du]

Šalutiniai sakiniai su kad 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
మీరు గురుకపెడతారని నాకు కోపంగా ఉంది Ma-- e------ k-- (t-) k-----. +
మీరు చాలా ఎక్కువ బీర్ తాగుతారని నాకు కోపంగా ఉంది Ma-- e------ k-- (t-) g--- t--- d--- a----. +
చాలా ఆలస్యంగా వస్తారని నాకు కోపంగా ఉంది Ma-- e------ k-- (t-) p------ t--- v----. +
   
ఆయనకి ఒక డాక్టర్ అవసరం ఉందని నాకు అనిపిస్తోంది (A-) m----- k-- j-- r----- g-------. +
ఆయన ఒంట్లో బాలేదని నాకు అనిపిస్తోంది (A-) m----- k-- j-- s----. +
ఆయన నిద్రపోతున్నారని నాకు అనిపిస్తోంది (A-) m----- k-- j-- d---- m----. +
   
ఆయన మన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను (M--) t------- k-- j-- v-- m--- d------. +
ఆయన వద్ద చాలా డబ్బు ఉంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను (M--) t------- k-- j-- t--- d--- p-----. +
ఆయన కొట్లాదిపతి అని నేను ఆశిస్తున్నాను (M--) t------- k-- j-- y-- m------------. +
   
మీ భార్యకి ప్రమాదం జరిగిందని నేను విన్నాను (A-) g-------- k-- t--- ž---- t----- a------. +
ఆమె ఆసుపత్రిలో ఉందని నేను విన్నాను (A-) g-------- k-- j- g--- l---------. +
మీ కారు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యిందని నేను విన్నాను (A-) g-------- k-- t--- a---------- v------- s-----. +
   
మీరు వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Dž---- / d----------- k-- (j--) a------. +
మీకు ఆసక్తి కలిగినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Dž---- / d----------- k-- (j--) d------. +
మీరు ఇల్లు కొనాలనుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Dž---- / d----------- k-- (j--) n----- p----- n---. +
   
చివరి బస్ ఇప్పటికే వెళ్ళిపోయినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Bi---- k-- p--------- a-------- j-- n---------. +
మనం ఒక టాక్సీ తీసుకోవాల్సివస్తున్నందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Bi---- k-- m--- r----- v------- t----. +
నా వద్ద ఇంక డబ్బు లేనందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Bi---- k-- n------ s- s----- / n---------- p-----. +