తెలుగు » లిథువానియన్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ


93 [తొంభై మూడు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ

-

93 [devyniasdešimt trys]

Šalutiniai sakiniai su ar

93 [తొంభై మూడు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ

-

93 [devyniasdešimt trys]

Šalutiniai sakiniai su ar

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియదు (A-) n------- a- j-- m--- m---.
ఆయన వెనక్కి వస్తారో రారో నాకు తెలియదు (A-) n------- a- j-- g---.
ఆయన నాకు ఫోన్ / కాల్ చేస్తారో లేదో నాకు తెలియదు (A-) n------- a- j-- m-- p---------.
   
ఆయన నన్ను ప్రెమించడం లేదేమో? Ar j-- m--- m---?
ఆయన వెనక్కి రారేమో? Ar j-- g---?
ఆయన నాకు ఫోన్ / కాల్ చేయరేమో? Ar j-- m-- p---------?
   
ఆయన నా గురించి ఆలోచిస్తుంటారా (A-) s------- / s-------- a- j-- a--- m--- g------.
ఆయనకి ఇంకొకరు ఉండుంటారా (A-) s------- / s-------- a- j-- t--- k---.
ఆయన అబద్దం చెప్తున్నారా (A-) s------- / s-------- a- j-- n--------.
   
ఆయన నా గురుంచి ఆలోచిస్తున్నారేమో? Ka---- a- j-- a--- m--- g------?
ఆయనకి ఇంకొకరు ఉన్నారేమో? Ka---- a- j-- t--- k---?
ఆయన నాకు నిజం చెప్తున్నారేమో? Ka---- a- j-- s--- t----?
   
ఆయన నిజంగా నన్ను ఇష్టపడుతున్నారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది (A-) a------- a- (a-) j-- t----- p------.
ఆయన నాకు వ్రాస్తారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది (A-) a------- a- j-- m-- (p-) r----.
ఆయన నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది (A-) a------- a- j-- m--- v--.
   
ఆయన నన్ను నిజంగా ఇష్టపడుతున్నారా? Ka---- a- t----- a- j-- p------?
ఆయన నాకు వ్రాస్తారా? Ka---- a- j-- m-- p------?
ఆయన నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటారా? Ka---- a- j-- m--- v--?