తెలుగు » లిథువానియన్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ


93 [తొంభై మూడు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ

-

+ 93 [devyniasdešimt trys]

+ Šalutiniai sakiniai su ar

93 [తొంభై మూడు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ

-

93 [devyniasdešimt trys]

Šalutiniai sakiniai su ar

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియదు (A-) n------- a- j-- m--- m---. +
ఆయన వెనక్కి వస్తారో రారో నాకు తెలియదు (A-) n------- a- j-- g---. +
ఆయన నాకు ఫోన్ / కాల్ చేస్తారో లేదో నాకు తెలియదు (A-) n------- a- j-- m-- p---------. +
   
ఆయన నన్ను ప్రెమించడం లేదేమో? Ar j-- m--- m---? +
ఆయన వెనక్కి రారేమో? Ar j-- g---? +
ఆయన నాకు ఫోన్ / కాల్ చేయరేమో? Ar j-- m-- p---------? +
   
ఆయన నా గురించి ఆలోచిస్తుంటారా Aš k------ s----- a- j-- a--- m--- g------. +
ఆయనకి ఇంకొకరు ఉండుంటారా Aš k------ s----- a- j-- t--- k---. +
ఆయన అబద్దం చెప్తున్నారా Aš k------ s----- a- j-- n--------. +
   
ఆయన నా గురుంచి ఆలోచిస్తున్నారేమో? Ar j-- a--- m--- g------? +
ఆయనకి ఇంకొకరు ఉన్నారేమో? Ar j-- t--- k---? +
ఆయన నాకు నిజం చెప్తున్నారేమో? Ar j-- s--- t----? +
   
ఆయన నిజంగా నన్ను ఇష్టపడుతున్నారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది (A-) a------- a- (a-) j-- t----- p------. +
ఆయన నాకు వ్రాస్తారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది (A-) a------- a- j-- m-- p------. +
ఆయన నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది (A-) a------- a- j-- m--- v--. +
   
ఆయన నన్ను నిజంగా ఇష్టపడుతున్నారా? Ar t----- a- j-- p------? +
ఆయన నాకు వ్రాస్తారా? Ar j-- m-- p------? +
ఆయన నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటారా? Ar j-- m--- v--? +